Yrende forskningsaktivitet på Sykehuset Østfold

Neste gang jeg kjører forbi Sykehuset Østfold på Kalnes kommer jeg til å tenke på forskningen. Jeg kommer til å undre meg på hva det siste resultatet som førte til et bedret tilbud til oss som pasienter er. 

Forskning ved Sykehuset Østfold. Foto: Sykehuset Østfold

Jeg har alltid sett på sykehuset som en institusjon med fantastiske leger og sykepleier som gjør sitt aller beste for å hjelpe andre. Etter at jeg var innom åpen dag om forskning på Sykehuset Østfold har jeg fått øynene opp for at det foregår spennende forskning her hver eneste dag!

Da startsskuddet for ambassadørpdrogrammet gikk kontaktet jeg Sykehuset Østfold for å høre om forskningen som skjer der. 14.mars arrangerte forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold åpen dag på Kalnes om forskning. Hit ble jeg invitert. Dette var en dag jeg hadde gledet meg til. Selv om jeg selv kjenner godt til noen typer forskningsmiljøer, visste jeg veldig lite om forskning innenfor medisin.

Sykehuset hadde invitert hele Østfolds befolkning til en spennende kveld der det ble gitt et innblikk i forskningen som forgår her. Forskningsavdelingen forteller også at det er viktig at vi som pasienter tar oss tid til å vurdere om vi ønsker å delta i forskningsprosjekter. For uten pasienter, ingen forskning.

De siste årene har Sykehuset Østfold sett viktigheten av forskning. Satsningen på forskning har økt. Dette har stimulert til mer forskning,  samt attraktive og spennende arbeidsplasser.

130 forskningsprosjekter og -studier. 50 forskere. Innenfor et bredt spekter. Alle forskerene har et mål med sitt arbeid: bedre behandling og bedre tilbud til pasientene.

Tett på forskningen og resultatene

Det var stor interesse for arrangementet som ble innledet av forskningssjef Waleed Ghanima. Forskningsprosjektene bidrar til internasjonalt samarbeid og flere muligheter for behandling og oppfølging for pasientene.

Godt oppmøte på åpen dag om forskning på Sykehuset Østfold

Forskningsavdelingen hadde lagt til rette for en spennende kveld. Øyvind Jervan og Jostein Gleditsch presenterte hvordan de arbeidet for å kartlegge og legge til rette for senkomplikasjoner etter blodpropp. Omlag 300 østfoldinger får blodpropp hvert eneste år.

Geir Øgrim presenterte arbeidet til sin forskningsgruppe, de arbeider med hvordan kunne gi en sikrere diagnose og en tryggere medisinering av ADHD. Videre presenterte Andreas Stenvold forskningen ved kreftavdelingen. Kreftavdelingen har mange spennende prosjekter, inkludert industri-studier og samarbeid med andre avdelinger. Tom Nordby ga et innblikk i ulike fedmeoperasjoner og hvordan jobber for å bedre tilbudene til pasientene. Til slutt fortalte Anne Julsrud Haugen om hvordan de jobber på reumatologisk avdeling for å bedre behandlingen og forståelse av ulike plager for pasienter med isjias, rygg- og leddplager.

Takk for innsatsen dere legger ned. Jeg tørr påstå at folk flest ikke tenker over hvor viktig fremskrittene dere fører til er og at fremskrittene blir gjort her i Østfold. I alle fall gjorde ikke jeg det før jeg var der selv.

Les mer om forskningsavdelingene og hva de konkret forsker på ved Sykehuset Østfold