Mulighetsriket Østfold

Østfold er mulighetenes rike!

Mulighetsriket skal markedsføre Østfold som et attraktivt og næringsvennlig fylke/distrikt med dyktige og skapende mennesker. Mulighetsriket er et tiltak fra Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, og fra byene og næringslivet. Mulighetsriket skal bidra til å skape mer vekst i etablerte bedrifter, flere nyetableringer og tilflytting av næringer. Dette skal gi Østfold flere arbeidsplasser.

Mulighetsriket er et fellesprosjekt av mange av de sentrale institusjonene i Østfold. Vi jobber for å fremme Østfold gjennom å styrke kunnskapen om fylket vårt, mulighetene og om næringslivet her, blant folk i og utenfor Østfold. Vi skal skape mer positive oppfatninger av Østfold og næringslivet – og bygge stolthet, samhold og entusiasme innad i fylket.

Det viktigste du som innbygger kan gjøre er å heie på hverandre, bygge samhold og unne hverandre alt det positive som skjer. Vi som jobber med dette til daglig har kanskje 21 partnere i ryggen, men vi har nesten 300.000 medarbeidere – de bare vet ikke at de er med på å framsnakke og markedsføre Østfold.

Mulighetsriket er en suksess den dagen Østfoldingene er stolte av å si at de er fra Østfold!

Dette er oppgavene til Mulighetsriket

 • Bygge kunnskap: Vi må forsterke bildet av Østfold som næringsattraktivt fylke.
 • Gjøre Østfold relevant: Gjøre folk/næringslivsledere oppmerksomme på at det skjer spennende næringsutvikling og innovasjon i Østfold.
 • Bruke ambassadører: Vi må få frem våre 12 Østfold-ambassadører til å vise fram våre fremste næringer, bedrifter og steder. Disse skal være med å øke kunnskap om og kjennskap til næringslivet i Østfold.
 • Forsterke lokale initiativ: Mulighetsriket skal forsterke lokale omdømmeprosjekter. Andre lokale initiativ skal kunne hekte seg på.
 • Forankre prosjektet: Mulighetsriket må forankres bredt og godt i partnerskapet, i kommunene, i næringslivet, i media og blant befolkningen i Østfold, slik at vi oppnår mangedobbelt kraft når vi kommuniserer.
 • Gode fortellinger på nye måter i riktige kanaler: Bruke tradisjonelle og ikke minst sosiale medier aktivt med målrettet kommunikasjon. Ta i bruk moderne, audiovisuelle fortellergrep for mer effektivt fortelle historien om Østfold.
 • Næringslivets samfunnsrolle forsterkes: Vi må også tydelig vise fram sammenheng mellom verdiskaping og velferd. Spesielt er det viktig å bygge denne forståelsen blant unge.

Kontaktpersoner:

Roy Freddy Andersen

Roy Freddy Andersen

Prosjektleder

roy@mulighetsriket.no

(+47) 906 10 530

Anneli Lund

Anneli Lund

Prosjektkoordinator

anneli@mulighetsriket.no

(+47) 917 08 940

Styringsgruppa til Mulighetsriket:

Per Annar Lilleng

Per A.
Lilleng

Direktør
Innovasjon Norge

Hege Bongard

Hege
Bongard

Kommunikasjon og marked
Fredrikstad Næringsforening

Thomas Engh

Thomas
Engh

Næringsrådgiver
Sarpsborg Kommune

Anders Johansen

Anders
Johansen

Daglig leder
Næringshagen Østfold

Roald Gulbrandsen

Roald
Gulbrandsen

Regiondirektør
NHO Østfold

Arild Bjørn Hansen

Arild Bjørn
Hansen

Adm.dir
SpareBank1 Østfold Akershus

Roy Freddy Andersen

Roy Freddy
Andersen

Mulighetsriket
Prosjektleder

Kommunikasjonsgruppa til Mulighetsriket:

Tone Horvei Bredal

Tone
Horvei Bredal

Kommunikasjonssjef
Borregaard

Cornelia Bjørke-Hill

Cornelia
Bjørke-Hill

Communication Manager
Infotjenester

Bente Jæger

Bente
Jæger

Daglig leder/Markedssjef
Visit Østfold

Heidi Erøy Hansen

Heidi
Erøy Hansen

Informasjonssjef
SpareBank1 Østfold Akershus

Anneli Lund

Anneli
Lund

Prosjektkoordinator
Mulighetsriket

Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

Østfold er et attraktivt fylke å bosette seg i, og er et av fylkene med størst befolkningsvekst. Veksten i arbeidsplasser er ikke like sterk, og det skaper en ubalanse som ikke er bærekraftig på sikt. Grovt anslått trenger Østfold 6.000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene.

Å skape flere arbeidsplasser krever samarbeid mellom både næringsliv, det offentlige og akademia. For å få til dette må vi bli bedre til å jobbe sammen for Østfold og for hverandre. I dette ligger en erkjennelse av:

 • At når naboen blir sterk, da tjener jeg på det også.
 • Ved å hjelpe hverandre, bygger vi hverandre opp.
 • Det gir større kraft og muskler til hele Østfold-samfunnet og det er vinn-vinn for alle.

Hva er Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold?

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som skal arbeide for økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold. Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet. Dette skal gjøres gjennom å satse på fyrtårnprosjekter som har slagkraft for næringslivet i Østfold.

Dette er en ny måte å samarbeide i Østfold. Alle er likestilte, alle skal stille opp og bidra med ressurser og oppmerksomhet. Partnerne har forpliktet seg i en partnerskapsavtale til å styrke samarbeidskulturen i fylket, og bidra til felles innsats og felles satsinger.

Les Partnerskapsavtalen.

Partnerskapets rolle er å:

 • Utforme overordnet strategi for næringsutvikling i Østfold.
 • Ta initiativ og være en pådriver for næringsutvikling i Østfold.
 • Mobilisere aktører for å få mer ut av ressursene som brukes til næringsutvikling og bidra til at flere jobber sammen mot felles mål.

Hva skal partnerskapet gjøre?

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er etablert for å gjøre Østfold til et mer attraktivt fylke å starte og drive næring i.

Visjon – Et næringsliv som ligger et steg foran

Misjon – Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet

Hovedmål – Øke sysselsetting i Østfold og næringslivets konkurransekraft og vekstmuligheter

Vi arbeider med disse tre innsatsområdene:

 • Skape vekst for eksisterende bedrifter.
 • Skape flere levedyktige nyetableringer.
 • Tiltrekke virksomheter utenfra til Østfold.

Resultatene vi vil oppnå gjennom Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er økonomisk vekst, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling.

Les Strategisk Grunnlag 2016-2026.

For mer informasjon, ta kontakt med

Trine Moe

Trine Moe

Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, Prosjektleder

trine@mulighetsriket.no

(+47) 915 12 383

Siv Henriette Jacobsen

Siv Henriette Jacobsen

Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, Leder

sivjac@ostfoldfk.no

(+47) 482 67 061

Partnere

Siv Henriette Jacobsen

Siv Henriette
Jacobsen

Østfold fylkeskommune

sivjac@ostfoldfk.no

(+47) 482 67 061

Sindre Martinsen Evje

Sindre
Martinsen-Evje

Sarpsborg kommune

sindre.martinsen-evje
@sarpsborg.com

(+47) 977 13 779

Andreas Lervik

Andreas
Lervik

Østfold fylkeskommune

andler@ostfoldfk.no

(+47) 934 34 698

Hanne Tollerud

Hanne
Tollerud

Moss kommune

hanne.tollerud
@moss.kommune.no

Simen Nord

Simen
Nord

Østfold fylkeskommune

simnor@ostfoldfk.no

(+47) 408 40 834

Per Annar Lilleng

Per Annar
Lilleng

Innovasjon Norge

per.annar.lilleng
@innovasjonnorge.no

(+47) 922 02 743

Ulf Lervik

Ulf
Lervik

LO Østfold

ulf.lervik@lo.no

(+47) 901 60 379

Jon Ivar Nygård

Jon Ivar
Nygård

Fredrikstad kommune

join
@fredrikstad.kommune.no

(+47) 957 97 770

Carl Morten Gjeldnes

Carl Morten
Gjeldnes

Høgskolen i Østfold

carl.m.gjeldnes
@hiof.no

(+47) 913 96 931

Nina Glomsrud Saxrud

Nina
Glomsrud Saxrud

Fylkesmannen i Østfold

fmosngs
@fylkesmannen.no

Sven Arild Uvaag

Sven Arild
Uvaag

Østfold Bondelag

sauvaag@online.no

(+47) 918 71 699

Roald Gulbrandsen

Roald
Gulbrandsen

NHO Østfold

roald.gulbrandsen
@nho.no

(+47) 913 69 564

Tom Skyrud

Tom
Skyrud

Forskningsrådet

tsk@forskningsradet.no

(+47) 414 20 068

Arne Hæhre

Arne
Hæhre

NAV Østfold

arne.hehre@nav.no

(+47) 419 15 552

Jon-Vidar Knold

Jon-Vidar
Knold

Smart Innovation Norway

jon-vidar.knold
@ncesmart.com

(+47) 478 09 027

Anders Johansen

Anders
Johansen

Næringshagen Østfold

anders
@naringshagenostfold.no

(+47) 906 24 295

Tor Frydenberg

Tor
Frydenberg

Halden Næringsråd

tor.frydenberg
@ncesmart.com

(+47) 911 86 067

Morgan Pettersen

Morgan
Pettersen

Sarpsborg Næringsforening

morgan
@sarpsborgnf.no

(+47) 909 34 333

Kjell Arne Græsdal

Kjell Arne
Græsdal

Fredrikstad Næringsforening

kag
@fredrikstad-nf.no

(+47) 908 56 464

Hans Jørgen Gulland

Hans Jørgen
Gulland

Moss industriforening

hans.jorgen.gulland
@promens.com

(+47) 69 26 64 45

Observatører

Håkon Johnsen

Håkon
Johnsen

Østfold Fylkeskommune

haajoh1
@ostfoldfk.no

(+47) 909 93 546

Johan Edvard Grimstad

Johan Edvard
Grimstad

Østfold Fylkeskommune

johgri1
@ostfoldfk.no

(+47) 922 17 696

Tor Prøitz

Tor
Prøitz

Østfold Fylkeskommune

torpro
@ostfoldfk.no

(+47) 905 84 776

Helge Hasvold

Helge
Hasvold

Fredrikstad kommune

helhas
@fredrikstad.kommune.no

(+47) 916 03 444

Kristine Hasle

Kristine
Hasle

Askim kommune

kristine.hasle
@askim.kommune.no

(+47) 461 96 092

Lier høyoppl

Carsten Lier

Eidsberg kommune

carsten.lier
@eidsberg.kommune.no

(+47) 482 19 348

Jens Petter Berget

Jens-Petter
Berget

Halden kommune

jens-petter.berget
@halden.kommune.no

(+47) 402 21 454

Thomas Engh

Thomas
Engh

Sarpsborg kommune

thomas.engh
@sarpsborg.com

(+47) 958 58 044

Anne Katrine Wold

Anne Katrine
Wold

Østfold Fylkeskommune

annwol
@ostfoldfk.no

(+47) 952 11 298

Bilde-kontor-Anja

Anja Aarsrud
Guererra

Rakkestad Næringsråd

anja
@rakkestadnaringsrad.no

(+47) 901 62 516

Yngvar Trandem

Yngvar
Trandem

Mosseregionens Næringsutvikling

yt@mnu-as.no

(+47) 917 75 556

Digital Bærekraft Østfold – Fyrtårnprosjekt

En av de store megatrendene globalt er digitalisering. Partnerskapet ønsker å få mer næring ut av digitalisering i bl.a. offentlig sektor.

Dette skal gjøres gjennom å øke den digitale kompetansen og mobilisere både offentlig og privat sektor i Østfold. Med miljøet rundt Smart Innovation Norway har vi et godt grunnlag for nyskaping i næringslivet i Østfold innenfor dette området. Satsingen handler om å mobilisere Østfold-kommunene til å starte med Smarte byer og samfunn programmer.

Målet er at slike programmer i hver kommune vil gi næringsvekst og konkurransefortrinn for Østfold. Ønsket er at Østfold skal fremstå som det mest innovative fylket innen digitalisering og Smarte byer og samfunn.

Prosjektansvarlig:

Statlige arbeidsplasser til Østfold – Fyrtårnprosjekt

Mange av de statlige forvaltningsorgan er i dag sentralisert i Oslo. Regjeringen jobber med en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser med mål om å flytte eksisterende, og etablere nye, arbeidsplasser utenfor hovedstaden. Østfold er blant fylkene som har færrest slike organ. Et samlet og koordinert påvirkningsarbeid mot myndighetene vil kunne bidra til at regionen får etablert flere statlige arbeidsplasser.

Prosjekt «Statlige arbeidsplasser til Østfold» jobber derfor parallelt med tre hovedspor:

 • Aktiv innsats for å beholde og styrke de statlige arbeidsplassene som allerede er plassert i Østfold, samt sikre gjennomføringen av arbeidsplasser som allerede er bestemt (eksempelvis etablering av AIM Norway på Rygge).
 • Jobbe målrettet for å flytte enkelte av de statlige virksomhetene som er beskrevet i regjeringens plan (eksempelvis Landbruksdirektoratet til Mysen/Eidsberg, og Politihøgskolen til Moss).
 • Koordinert innsats for å identifisere, kartlegge og aktiv bidra til at andre statlige virksomheter etableres eller flyttes til Østfold.

Dette arbeidet er allerede godt i gang og det jobbes effektivt med en rekke spennende prosesser.

Prosjektgruppen er satt sammen av en rekke ressurspersoner fra Østfold og henter inn ytterligere kompetanse ved behov. Prosjektet bruker en rekke virkemidler for å lykkes, fra blant annet målrettet påvirkningsarbeid mot sentrale beslutningstakere.

Så langt har prosjektet bidratt til å realisere cirka 550 nye statlige arbeidsplasser i Østfold. Dette vil gi ytterligere positive virkninger for regionen. Prosjektets arbeid fortsetter, og ta gjerne kontakt med prosjektet hvis du har tips og innspill.

Prosjektansvarlig:

Store datasentre til Østfold – Fyrtårnprosjekt

Internasjonale aktører som Google, Facebook, Apple og Amazon har de siste årene etablert store datasentre i Finland, Danmark og Sverige. Disse sentrene har vist seg å gi betydelige økonomiske effekter og ringvirkninger, noe som igjen har ført til økt interesse for å tiltrekke seg slike sentre. Parallelt endres markedet seg. Fremover forventes også andre aktører, som asiatiske internettselskaper og vestlige industriselskaper, å etablere store datasentre i Europa.

Partnerskapet ønsker å utrede, og eventuelt bekrefte og forsterke, mulighetsrommet for å tiltrekke seg et større datalagringssenter på egnet sted i Østfold.

For tiden arbeides det med å etablere store datasentre i Sarpsborg og Våler.

Prosjektansvarlig:

Nettverk til ambisiøse bedrifter – Forstudie

Da det ikke er like stor vekst i arbeidsplasser som i befolkningen i Østfold er det grunn til å tro at Østfold preges av en kultur i og rundt bedriftene som ikke fremmer strategis kapasitet og høye ambisjoner. Under denne hypotesen ønsker Partnerskapet å fremme og støtte bedrifter med vekstambisjoner. Formålet er å inspirere bedrifter gjennom gode eksempler og samarbeid slik at andre bedriftsleder følger etter.

Bedriftsnettverk

Prosjektet ønsker å starte et bedriftsnettverk hvor deltakende bedrifter skal forplikte seg til å gjennomføre en strategiprosess med må om å vokse med 20% pr år.

Dette skal gjøres med å samarbeide innfor temaene:

 • Forretningsmodellanalyser
 • Styrearbeid
 • Fusjon og fisjon
 • Organisk vekst:
  • Markedsvekst – eksport
  • Innovasjon – intraprenørskap
  • Merkevarebygging
 • Kapital:
  • Arbeidskapital
  • Kompetente investorer

Prosjektet er i konseptutviklingsfasen.

Prosjektansvarlig:

Næringsvertskap – Forstudie

Er det offentlige i Østfold næringsvennlig? Omdømmeundersøkelsen som Apeland har gjennomført for Partnerskapet kan tyde på at det offentlige ikke blir oppfattet slik.

Partnerskapet ønsker å se nærmere på dette. Næringsvennlighet er ikke at det offentlige skal si ja til alt, men å finne gode løsninger for samfunnet sammen med næringslivet.

Det er derfor satt i gang en forstudie som skal se på samarbeid mellom offentlige etater, samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, og videreutvikling av vertskap overfor næringslivet.

Videre utvikling av prosjektet skjer sammen med forprosjektet «Nettverk for kompetansetilflytting».

Nettverk for kompetansetilflytting – Forprosjekt

Bakgrunn

Halden kommune gjennomførte i 2016 dybdeintervju med ledelsen i de største bedriftene i Halden. Det var spesielt en felles utfordring som alle bedriftslederne nevnte:

Bedriftens utvikling er avhengig av å rekruttere personer med høy formell kompetanse og spesialisering innenfor flere fagfelt, og denne kompetansen er vanskelig å rekruttere lokalt og regionalt. Dette behovet vil øke fremover. I tillegg er det helt nye og endrede behov/krav for å beholde arbeidstakere med denne kompetansen.

Det er ofte svært tidkrevende og kostbart å rekruttere denne arbeidskraften, og det er desto viktigere at den man ansetter ikke slutter etter kort tid så bedriften må starte rekrutteringen på nytt. Bedriften selv må ta ansvar for å tilrettelegge for nyansatte, og mange har programmer for «onboarding». Imidlertid ser det ut til å være lite samarbeid bedriftene i mellom for å synliggjøre fagmiljøer i regionen og fritidstilbud.

Ønsket resultat

 • Hjelpe næringslivet i Østfold med å tiltrekke seg arbeidstakere med spesialisert kompetanse.
 • Synliggjøre fagmiljøer og fritidsmuligheter, og bidra til å integrere personer med spesialisert kompetanse så de blir boende i Østfold i minimum 10 år.

Bedriftene som blir med i nettverket vil lære av hverandre. Det vil bli en arena for kunnskapsdeling, i tillegg til at de bedriftene som har kommet lengst og har ekstra kapasitet vil ha mulighet til å tilby tjenester til de andre bedriftene i nettverket. Det vil være spesialiserte tjenester som flere av bedriftene ikke vil ha mulighet til å tilby på egenhånd.

Nettverket skal skape et miljø i Østfold som skal tiltrekke personer med svært spesialisert kunnskap som bedriftene i Østfold har behov for.

Samarbeid mellom kommune og bedrifter

Nettverket er et samarbeid mellom kommunen og de bedrifter som har behov for å rekruttere personer med spesialisert kunnskap som ikke bor i Østfold.

Kommunene vil ha en tydelig rolle når det gjelder å koordinere aktiviteter/tiltak og invitere til møter.

Kommunens rolle:

 • Lage handlingsplan for tilflyttende arbeidskraft.
 • Synliggjøre og tilrettelegge gode oppvekst, bo- og fritidstilbud for tilflyttere.
 • Synliggjøre sterke, lokale fagmiljøer på tvers av bedrifter.
 • Gi nødvendig informasjon til tilflyttere.
 • Tilrettelegge for møteplasser for tilflyttere.
 • Organisere nettverksmøter for bedriftene.
 • Bidra til erfaringsutveksling til bedriften og til tilflytterne.
 • Kartlegge kompetansemiljøer og jobbmuligheter for ektefelle.
 • Koordinere felles stillingskampanjer.

Eksempler på tiltak for tilflytterne:

 • Norskkurs på kveldstid med barnepass
 • «Bli kjent i egen by» på engelsk
 • Faste sosiale møteplasser
 • Felles idrettsaktiviteter
 • Felles kulturarrangement
 • Nettverksmøter – papirmølle, on-boarding, rekrutteringsmesser, erfaringsutveksling
 • Private faddere som tilpasses den enkeltes behov
 • Reserve-besteforeldre ordning
 • Startboliger til kortidsutleie
 • Oversette aktivitets- og info-kalender til engelsk (og andre språk)

Prosjektet er i prosjektutviklingsfasen.

Prosjektansvarlig: