Moss – kanalbyen

– Wow, var det så fint? Det vil folk si når de ser forandringene som kommer til å skje i Moss de neste 5-7 årene.

Med nedleggelsen av cellulosefabrikken og jernbanens milliardinvesteringer endres mye. Moss er en samlet region i vekst. Det er ikke bare eiendomsmassen som ekspanderer, men kommunegrensen blir utvidet når Moss og Rygge sammen skal bygge en ny og større kommune fra 2018-2020. Da får Moss 50-60.000 innbyggere, og innen 2030 er det ventet en vekst på 30.000 nye hoder. Næringslivet er konsentrert rundt varehandel og privat tjenesteyting. På industrisiden er det blant annet kabelproduksjon for offshoreindustrien.

Beliggenheten er Oslofjordens perle. Her er strender og båtliv, bokvalitet og kulturtilbud, og en fantastisk infrastruktur. Moss ligger ved Oslofjordens østside, med ca. 40 minutters kjøretid både til Oslo og Sverige.Moss har er en effektiv miljøsertifisert stamnetthavn med ferge til Horten. Den er landets mest trafikkerte veiforbindelse til sjøs. Bastøferga bruker en halvtime over fjorden til Horten og Vestfold, og når det nye dobbeltsporet står ferdig vil togturen til Oslo ta under en halv time.

  • Kalles gjerne Kanalbyen fordi den ligger på Oslofjordens østside med kanal, som skille mellom bysentrum og Jeløya.
  • E6 og jernbane går gjennom byen.
  • Rundt 32.500 innbyggere.
  • Fylkesmannen er lokalisert i Statens Hus.
  • Grunnlaget for Moss (bystatus 1720) er gode kommunikasjoner og vannkraft.
  • Skal slås sammen med Rygge kommune 1.1.2020. Får ca. 50 000 innbyggere. Skal fortsette å hete Moss.
  • Ble i 2017 kåret til årets kulturkommune i Østfold, kom på topp 3 i landet.
  • Møllebyen i Moss fikk Statens Byggeskikkpris, Moss bys pris for god byggeskikk og Olavsrosa.
  • Jeløy er en av de største øyene i ytre Oslofjord og blir ofte kalt «Oslofjordens perle».
  • Mosseregionen har rundt 50 strender, nærmere 40 av dem ligger på Jeløy

Suksessbedrifter i Moss

Våre byer

Fredrikstad

Fredrikstad

Fredrikstad

| les mer .

Sarpsborg

Sarpsborg

Sarpsborg

| les mer .

Moss

Moss

Halden

Halden

Askim

Askim

Mysen

Mysen