Halden – festningsbyen

Byen med Norges største, viktigste og mest ærerike grensefestning hvor Karl 12. falt, samtidig som Halden er Østfolds IT hovedstad!

4. juli 1716 forsøkte Karl 12. for første gang å ta Fredriksten. Det klarte han ikke, men han inntok byen som da het Fredrikshald. Da brant haldenserne ned sin egen by for å jage svenskene ut. Den dagen er en av de mest dramatiske og blodigste dagene i norsk historie, med mange hundre drepte soldater. Halden kommune har et skog- og utmarksareal på over en halv million dekar. Det dekker over 3/4 av kommunens totale areal. 63 000 dekar av kommunenes areal brukes til matproduksjon. Det er like mye som 8 400 store fotballbaner. Halden er Østfolds industriby med Nexans og Saugbrugs i spissen. Nexans, Fresenius Kabi og Norske Skog ASA har til sammen ca. 2000 ansatte i Halden.

Halden har et levende IKT-miljø med mange bedrifter innen IT-tjenester, forskning og utdanning. Halden har en lang historie med IKT, en historie som har sitt utspring i etableringen av Institutt for energiteknikk (IFE) i 1958. Med utgangspunkt i IFE-miljøet har det utviklet seg et utdanningsmiljø innen IT, og en knoppskyting av nye virksomheter som er relatert til kompetansemiljøet.

  • Kalles gjerne «Festningsbyen» derav byens stolthet Fredriksten festning fra 1661.
  • Ligger ved grensen til Europa og porten til Norge .
  • Er kjent for å ha gode musikere og en rekke arrangementer som «Allsang på grensen» og «Tons of Rock»-festivalen.
  • Byen er en del av den industrielle revolusjon i Norge med jernverk, trelast, sko- og bomullsindustri.
  • Drøyt 30.000 innbyggere.
  • Moderne forbindelser med jernbane, motorvei og havn.
  • Bredt næringsliv med høyt utviklet forsknings- og IKT-miljø, store industribedrifter og godt utbygget høgskole.
  • Nærhet til Sverige gir ytterligere muligheter for å knytte næringsforbindelser og tilgang på mange fritidsaktiviteter.

Suksessbedrifter i Halden

Våre byer

Fredrikstad

Fredrikstad

Fredrikstad

| les mer .

Sarpsborg

Sarpsborg

Sarpsborg

| les mer .

Moss

Moss

Halden

Halden

Askim

Askim

Mysen

Mysen