Østfold – fylket med de mange kreftene

Det er ikke så rart. I motsetning til andre fylker har Østfold aldri livnært seg av bare én råvare, som olje eller fisk.

Østfold har vært prisgitt hva Østfoldinger selv har dyrket frem, snekret sammen eller funnet opp. Med egne hoder og hender. Å stå opp tidlig og stå på til jobben er gjort, ligger dypt i kulturen vår.

Slik kan vi tilby arbeidskraft, omstillingskraft og handlekraft. Og ikke nok med det.

I Østfold har vi alltid måttet modernisere oss, tenke nytt og se utover både fylkesgrenser og landegrenser. Resultatet er en kreativ region, hvor forholdene ligger godt til rette for alle former for kunst og teknologi. Slik har Østfold fått skaperkraft, tankekraft og innovasjonskraft. Som igjen genererer både bærekraft og værekraft.

Så hvor kommer alle disse kreftene fra? Vi har en anelse. For en ting er sikkert:

All kraft kommer fra sola…

…og sola står først opp i øst!

Dette må du vite

Østfold er et lite, intimt og kompakt fylke. Vi har 297.520 innbyggere (pr. fjerde kvartal 2018) som utgjør ca. 5,5% av landets totale befolkning.

Det er 18 kommuner i Østfold: Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler.

Hva har Østfold å BY på?

Det er totalt seks byer, les om byene og hvilke regioner som tilsammen utgjør Østfold.

Fredrikstad kåret til Årets bysentrum 2017

Fredrikstad

Sarpsborg

Moss

Halden

Askim

Askim

Mysen: Mennesker samlet uten Festiviteten på 17. mai (foto: Glenn Thomas Nilsen)

Mysen

6 gode grunner til å velge Østfold

1. Del av Norges største arbeidsmarked

Østfold er Norges sjette største fylke og ligger sentralt plassert. I regionen bor det over 1,5 millioner mennesker, mer enn 35 prosent av Norges befolking. Det er også kort avstand til større kompetansemiljøer i Sverige.

2. Porten til Europa, men fortsatt nært Oslo

Vi er siste stopp før Europa, og mange av bedriftene i fylket er gode på eksport. Dessuten er mange av Østfold-byene i dagpendleravstand fra Akershus og Oslo, eksempelvis vil det i 2021 ta kun 27 minutter med tog til Moss. Mange vil da ha kortere reisetid til og fra Østfold enn hva de for eksempel vil ha på relativt korte strekninger internt i Oslo.

3. Attraktiv etablering

Østfold byr på attraktive byer og trygge tettsteder med gode bomiljø, skoler og kulturtilbud. Regionen kan tilby et bo- og leiemarked som er langt mindre presset enn på andre deler av Østlandet.

4. Moderne infrastruktur

Østfold har en moderne og robust infrastruktur. Fylket er et kommunikasjonsknutepunkt med firefelts motorvei, ferge og jernbane.

5. Sterke fagmiljøer

Østfold har en rekke sterke fagmiljøer, og Høgskolen i Østfold bidrar til et levende høgskolemiljø i flere av fylkets byer. Det er også kort vei til en rekke andre universiteter og høyskoler, blant annet ligger NMBU på Ås rett over fylkesgrensen, i Akershus fylke.

6. Solid rekrutteringsgrunnlag

Det er svært gode muligheter for å rekruttere kvalifisert personell i Østfold. Østfold har i overkant av 290.000 innbyggere, og i 2016 var det cirka 5.000 flere bosatte i fylke enn det var arbeidsplasser tilgjengelig for denne gruppen. Det er god tilgang på næringslokaler og næringsarealer med konkurransedyktige priser både i bysentra og på industriområder.

Hva har skjedd i Østfold?