Våronn, Østfold!

Vår betyr nytt liv; lam, føll, kalver, grønt gras og korn i bakken. Alt dette krever en rekke forberedelser både når det gjelder dyr og planter. Gjerdene til dyra må sjekkes etter den harde vinteren, redskapene må gjøres klar. Men klar til hva og når?

Heidi Aas har tatt i mot mange et lite liv denne våren med over hundre lamminger!

 

Jo – ‘våronn’. Våronn er et begrep som beskriver en hektisk tid for alle som skal så eller plante forut for vekstsesongen, eller sommeren om du vil. Denne perioden er hektisk, fordi vi i Norge har en kort vekstsesong sammenlignet med andre land sørover i Europa. Derfor gjelder det å komme i gang med våronna så fort jorda er klar.

Våronna for i år begynner å nærmer seg slutten, men fortsatt er det noen som holder på. Travle traktorer seint og tidlig resulterer nå i at Østfold grønnes!

Visste du at; – på ett dekar, som tilsvarer 1000 m2, kan avlinga fra kornproduksjon være nok til å  produsere 1000 brød?

Jordberabeiding og kaffe må til i en hektisk våronn!

Østfold er også det fylket i Norge som produserer mest korn!

Jeg er Østfold-ambassadør og skal blant annet vise dere hva jordbruket i Østfold skaper av verdier dette året her!

I mellomtiden vil dere se smått og stort fra Østfolds flotte jordbruksområder! Følg meg på instagram under Bondesista.