Sprudlende forskning på norsk som andrespråk i Halden!

– Vi sitter på unike datamaterialer. Vi har fulgt flerspråklige barn og unge fra barnehagen til de går ut 10.klasse, forteller Linda Evenstad Emilsen.

Disse dataene blir analysert av forskere ved avdelingen for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Det har ført til yrende forskningsaktivitet innenfor området i Halden. 

Linda Evenstad Emilsen forsker på norsk som andrespråk ved Høyskolen i Østfold.

Linda Evenstad Emilsen er den type menneske som sprudler over av engasjementet når man spør om det de jobber med. Det digger jeg. Sånne mennesker blir jeg inspirert av!

Linda jobber som stipendiat ved Høgskolen i Østfold, og sammen med kollegaene sine i Halden forsker hun på flerspråklighet og norsk som andrespråk. Gjennom datamaterialet høyskolen sitter på fra skoler i hele Østfold forsker de på ulike aspekter ved nettopp dette med flerspråklighet.

Tidligere ble flerspråklighet sett på som en byrde. Og foreldrene ble oppfordret til å snakke norsk med sine barn. Nyere internasjonale studier viser derimot det stikk motsatte. Flerspråklige barn bruker hjernen annerledes, noe som gir mange fordeler. Forskningen ved høgskolen ønsker å bidra til økt kunnskap om flerspråklige barn i Norge.

Språkdagbok

Det har blitt satt et økt fokus på flerspråklighet i skolen. Forskerne gjennomført et prosjekt med språkdagbok på en skole i Østfold. Elvene brukte eller var i kontakt med 150 språk i løpet av ei uke.Dette viser hvor flerspråklige barna i dagens skole er. Dette fokuseres det på både i lærerutdanninga ved Høgskolen og på ulike kurs for etterutdanning, der studenter fra hele landet kommer til Halden for å bli oppdatert på området!

Linda jobber i en forskergruppe som er svært tverrfaglig innenfor sitt felt. I tillegg til å samarbeide med avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag samarbeider de også med Fremmedspråksenteret som ligger på Remmen.

Det kommer ganske tydelig fram av Linda sin dialekt at ho ikke er født i Østfold. Linda ukependler fra Trondheim til Halden. Så jeg spør hva som får en trønder til å komme til Østfold for å forske, det er jo tross alt flere forskningsmiljøer innenfor området både i Norge og utenfor landegrensene. Det viser seg fort at hjertet banker for Østfold og det jordnære miljøet på Høgskolen.  Miljøet her er åpent. Det er lett å føle seg velkommen og inkludert. Terskelen for å gå inn på nabokontoret er lav. Det er lett å diskutere, komme med ideer og samarbeide.