Slik skal Østfold bli et matfylke

#Østfoldprodusert episode 2: Slik skal Østfold bli et matfylke – Dette skal Guldkorn sørge for! ? ?

Guldkorn er et samarbeidsforum for hele verdikjeden innen mat og drikke i Østfold. Guldkorn skaper de gode møteplassene for kunnskap, nettverk og nyskaping på tvers av fag- og produktområder.

Deres visjon er å bli Norges sterkeste region på mat og drikke.

FORRETNINGSIDÉ:

Guldkorn skal bidra til økt verdiskapning gjennom omdømme, bevisst- og synliggjøring av mat og drikkeprodukter fra regionen.  

De ser at mat og drikke hører sammen med opplevelser og reiseliv.

KJERNEVERDIER:

Ekte —  Høy kvalitet og ekte råvarer

Stolt —  Stolte produsenter og brukere

Mangfoldig —  Rikt utvalg av gode råvarer og ferdigvarer med brukerfokus i hele verdikjeden

– Jeg bestemte meg for å ta en prat med gjengen som står bak!