Sleipner, EpiGuard og Paxster røper hemmelighetene til suksessen!

Det finnes norske bedrifter som har klart å vinne frem i det internasjonale markedet. Hva er det som kjennetegner de som får det til? Sleipner, EpiGuard og Paxster er alle Østfold-bedrifter og hadde en presentasjon under Innovasjonstalen i regi av Innovasjon Norge.

I en situasjon der Norge skal gå fra særstilling til omstilling, er bevissthet og videreutvikling av et lands merkevare et viktig verktøy i følge OECD. Merkevaren Norge i regi av Innovasjon Norge skal sikre at Norge tiltrekker seg kapital, kunnskap, talenter og turister. Innovasjon Norge har gjennomført en undersøkelse om hvordan internasjonale næringslivsledere oppfatter norsk næringsliv. Funnene viser at Norge anses som en verdensledende nisjeaktør med kvalitetsprodukter, men at vi sliter med å gjøre dem kjent.

Norge må øke eksporten, og land med en sterk merkevare har klare konkurransefortrinn over land med mindre kjente merkevarer. Dette danner bakgrunnen for Merkevaren Norge, en nasjonal eksportsatsing som skal samle private og offentlige aktører rundt Norges ønskede posisjon som bærekraftspioner. Regjeringen befester Norges satsing på eksport og internasjonalisering. Den nye eksportstrategien inkluderer tiltak for å styrke Invest in Norway, markedsføre norske grønne løsninger, etablere et eksportprogram, og styrke klyngesatsingen.

Her kan du se samtlige presentasjoner under Innovasjonstalen med fokus på Merkevaren Norge av de tre lokale aktørene;

Epiguard

Paxter

Sleipner

Østfold-bedriftene er flinke, faktisk blant de beste i landet. Det er det lov å skryte av!

  1. Østfold-bedriftene er mer positive enn landsgjennomsnittet.
  2. Vi eksporterer stadig mer.
  3. Østfold bygger flere boliger enn resten av landet.
  4. Kraftigere jobbvekst i Østfold enn på landsbasis

Hva er merkevaren Norge? Målet er å samle næringsliv og myndigheter i en felles og langsiktig satsing i utlandet som gir grunnlag for økt eksport og verdiskaping på tvers av næringer. Se gjerne video her:

https://www.youtube.com/watch?v=9FW5Bt6riV8