fbpx

Hva i alle dager har skjedd i Østfold?

Flere arbeidsplasser. Vinnere på boligmarkedet. Optimisme i næringslivet. Det går så det suser i Østfold om dagen. Hva i alle dager har skjedd?

– Bedriftene i Østfold jobber utrolig godt, og de ser lyst på fremtiden. Og vi tror mange av styrkene vi har i næringslivet i Østfold vil forsterkes i årene som kommer, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.

Optimismen er rett og slett tilbake i det gamle industrifylket.

Etter noen utfordrende tiår, er vinden er i ferd med å snu. Østfold blir et stadig mer attraktivt fylke å både bo og jobbe i.

Ferske målinger fra NHO viser blant annet at jobbveksten er større i Østfold enn på landsbasis, at vareeksporten øker, og at boligbyggingen øker kraftig.

I dagens boligmarked er det pendlerbyene i nærheten av Oslo som er vinnerne, meldte Finansavisen i januar. Mer konkret vil dette si Østfold-byene. Eksempelvis er Moss og Fredrikstad to av bare tre norske byer som opplever prisvekst på boligmarkedet.

Hva i all verden har skjedd?

Vant til omstilling

Roald Gulbrandsen

Roald Gulbrandsen, NHO

NHOs Roald Gulbrandsen peker på at nå som Norge omstiller seg til et liv etter oljen, så ligger forutsetningene svært godt til rette for at Østfolds positive utvikling skal fortsette. For er det noe bedriftene og næringslivet i fylket er vant til, så er det omstilling.

I motsetning til andre fylker har aldri Østfold kunne livnære seg av en råvare, som olje eller fisk.

– Vi ser at bedriftene er omstillingsdyktige, og at Østfolds beliggenhet bidrar til at man har et næringsliv som opererer i et internasjonalt marked, og er svært konkurransedyktig. Positiv utvikling i næringslivet gir gode ringvirkninger til Østfold-samfunnet for øvrig, sier han.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Eker Design i Fredrikstad er en av suksessbedriftene i Østfold.

Beliggenheten blir ofte trukket fram som et av Østfolds største fortrinn. Fylket ligger nært hovedstaden og er også nasjonens port inn og ut av Europa. Avstandene er korte internt. I Østfold kan du reise hvor som helst, fra hvor som helst i fylket, på en times tid.

For tiden er en kraftig oppgradering av vei- og jernbane på trappene. Når denne er fullført vil Østfolds gunstige beliggenhet bli et enda større fortrinn for fylket, tror Gulbrandsen.

– Helt klart. Da vil reisetiden bli kortere og avgangene hyppigere. Vi får et oppgradert og modernisert kollektivtilbud som vil representere en betydelig forbedring for både innbyggere og næringsliv, sier han.

Ordfører merker trykket

En av dem som merker trykket rundt Østfold om dagen, er ordfører Hanne Tollerud i Moss. Hun leder en bykommune som ligger en liten halvtime med tog fra hovedstaden.

Hanne Tollerud er ordfører i Moss

– Oslo og området rundt er presset, og vi ligger slik til at vi kan bidra til å ta av noe av det presset. Vi har korte reiseavstander, mange byer, men også et mangfoldig natur- og friluftsliv. Jeg merker at flere ser at vi har mye å by på.

Også hun merker at optimismen i næringslivet er stigende.

– Det virker å være stadig flere som ønsker å satse på Østfold. Og en ting er at bedrifter ønsker å etablere seg her, men når jeg snakker med dem nå, er det flere som er opptatt ting som kollektivtilbud, kulturtilbud og boligpriser, som de vet er viktig for sine ansatte.

Tollerud mener også østfoldingene selv ser fylket sitt på en annen måte nå enn tidligere.

– Jeg har merket en holdningsendring. Der vi tidligere har konkurrert mye internt, ser vi nå at vi klarer å samle oss, og se Østfold som helhet. Det som er bra for nabobyen kan også komme en selv til gode, sier Tollerud.

Innovasjon i verdensklasse: I Østfold er vi alt langt fremme med roboter. Allerede i 2018 håper Halodi fra Moss at roboten blir rullet ut. Vi venter i spenning! Foto: Erik Sandersen

Næringslivsleder: – Østfold er bra

En av bedriftene som har valgt å satse i Østfold er SeaBird Designs AS. Firmaet som produserer kajakker flyttet i fjor produksjonen hjem til Norge fra Kina. Da falt valget på Fredrikstad. Nylig valgte bedriften også å flytte fabrikkutsalget sitt til plankebyen. Det lå tidligere i Vestby. Daglig leder Len Ystmark, opprinnelig fra Vestby, er svært fornøyd med valget av lokalisering.

– Her har vi god tilgang til lokaler, nærhet til Europa, tilgang til god arbeidskraft, og kvadratmeterprisen er rimeligere i forhold til områder nærmere Oslo. Østfold er bra, sier han.