Hvordan sikrer og skaper vi arbeidsplasser når stadig flere prosesser automatiseres?

Automasjon og robotisering er høyaktuelle begreper i dagens samfunn, men det store spørsmålet er sjelden hvor store innovasjonene er eller hvordan dette kan hjelpe mennesker i jobbhverdagen. Veldig ofte går kommentarene på hvorvidt automasjon, roboter og digitalisering tar jobber fra mennesker.

I Østfold ligger fremtidsrettede og smarte bedrifter som perler på en snor. Dynatec holder til i Askim, har eksistert siden 1987 og teller i dag 80 ansatte. Dynatec jobber innen ulike næringer og med mange spennende og innovative prosjekter, men mitt besøk springer ut fra jobben Dynatec gjør innen automatiseringsprosesser i næringsmiddelindustrien. Det er mange kloke betraktninger å ta med seg når det gjelder automasjon. Jeg har truffet Dynatec-gründer Josef Filtvedt. Han snakker gjerne om reisen han har tatt Dynatec med på i «lille, store» Askim i Østfold. Han verdsetter alle mulighetene teknologen åpner for og jobber tett og dedikert med automasjon og smarte løsninger. Like fullt snakker han minst like høyt og raust om verdien av mennesker – i godt samspill med ny og smartere teknologi.

Dynatec-gründer, Josef Filtvedt og Østfold-ambassadør, Helene Snilsberg Andersen.

Offensiv satsning i hjertebarnet Dynatec

Josef Filtvedt har virkelig grepet mulighetene. Ikke bare satset han på noe han trodde på i oppstarten av Dynatec i 1987. Selskapet utvikler seg stadig, og Dynatec vinner nyskapingspriser, jobber med innovative prosjekter som robotløsninger, spesialmaskiner og silisiumproduksjon til solceller, og høster internasjonal anerkjennelse og interesse. Med fokus på det menneskelige aspektet oppmuntrer Dynatec de ansatte til kontinuerlig å utvikle sine evner, gjøre en positiv forskjell nå og for kommende generasjoner, og bidra til å sette Østfold og Askim på verdenskartet. Det overrasker lite at Dynatec mottar jobbsøknader fra alle verdenshjørner.

Ny teknologi gir et hav av muligheter

Vi hører stadig påstander om at roboter overtar jobber, vi hører om automatiserte prosesser, digitalisering og raske fremskritt. Det er imidlertid verdt å merke seg svært fordelaktige muligheter i lys av ny teknologi, digitalisering og automasjon.

Det ligger vel litt i menneskers natur å motsette seg store endringer, men et stadig større flertall er positive til automasjon. Når man ser hvilke verdifulle ringvirkninger det har i utviklingen med tanke på modernisering, innovasjon, konkurransefortrinn og nytenking peker alt mot at vi må holde oppe denne nysgjerrigheten og omfavne teknologien som en svært verdifull støttespiller, heller enn å motsette oss den. De som ser mulighetene teknologien åpner for vil være vinnerne i fremtidens samfunn.

Det store spørsmålet er derfor ikke «teknologi eller ikke?», men «hvordan sikrer – og skaper vi – arbeidsplasser, når stadig flere prosesser automatiseres?» Josef argumenter godt for fordelene ved automatisering av prosesser.

Roboter tar jobber, men roboter skaper også jobber. Det er ikke slik at alt vil gå av seg selv, maskiner må fortsatt overvåkes, og kompetansen til de ansatte er fremdeles gull verdt. Og ja, noe arbeidskraft frigis. Kompetansen trenger man kanskje i eksisterende bedrift uansett, slik at arbeidsplassene ivaretas? Og med tanke på fremtiden, frigis det hoder og hender til helse, pleie og omsorg – et økende behov og arbeidsplasser vi trenger flere av. Kanskje kan vi i kjølvannet av digitalisering og automasjon også oppmuntre til, samt jobbe for en større positivitet og flere søkere til yrkesfag?

Lidenskap er drivkraften

Josef Filtvedt uttaler aldri at lidenskap er drivkraften hans, men det forstår man raskt. Hvordan han lyser opp rundt tematikken som opptar ham, og hvordan han responderer og opptrer når jeg er helt med på det han snakker om. Josef Filtvedt er et godt eksempel på det han selv påpeker viktigheten av. Mennesker med lidenskap og engasjement er mye mer interessante enn roboter som er bygget for å gjøre det som er «riktig». Han har en unik respekt for mennesker, og hyller ambisjonene og lærevilligheten til dagens unge.

De er mye kjekkere enn vi var, og har en glød og et engasjement for viktige saker fra tidlig av.

Selv om han gjerne skulle sett mer rampestreker, er det tydelig at han har tro på morgendagens ledere og fremtidens arbeidskraft. Han slår et slag for yrkesfag og påpeker viktigheten av å jobbe tett med skoler og utdanningsinstitusjoner, som en inngangsport for økt interesse og nysgjerrighet. Han virker stolt av røttene sine, rådfører seg gjerne med sønnen, snakker varmt og fint om familiemedlemmene sine, og elsker gløden han ser hos artister. De som tør å gå for sin egen stil, og de som gir av seg selv med en lidenskap man ikke ser så mange andre steder. Josef Filtvedt. Mannen som synes risiko er vanskelig å ta fordi han har ansvar for mennesker. For mennesker med familier, for kunder, for leverandører og for samfunnet.

Vi trenger mennesker for å skape verdi – og vi er svært tilpasningsdyktige

Mennesker er fremdeles nødt til å drive utviklingen. Forskjellen fra tidligere er bare at vi skal gjøre det i godt samspill med stadig forbedret teknologi og nye muligheter. Mennesker har gått gjennom store industrielle revolusjoner tidligere – og vi har overlevd gjennom årtusener. Det er ikke veldig lenge siden «alle» jobbet i jordbruket og hovedinntektskilden var knyttet til denne næringen. Teknologien er et verdifullt hjelpemiddel på veien mot et bedre samfunn. Utviklingen går raskere, tiden går raskere (ja, i hvert fall virker det sånn), og vi mennesker står overfor store omstillinger. Det er nye tider, men det er også menneskene som skal være her i dag, i morgen, og i mange, mange, mange år fremover.

Dette poenget er godt illustrert gjennom roboten som nylig skulle prøve seg som ansatt i en dagligvarebutikk. Den fikk sparken etter én uke…

Vi mennesker vil ikke bli overflødige i fremtiden om vi bruker kompetansen mer smart og med litt annen kurs. Det er ikke tap av arbeidsplasser som er den største utfordringen. Det er hvordan vi implementerer endringer, hvordan vi ivaretar og omskolerer kompetansen når hoder og hender frigis, og hvordan vi bygger samfunnet for videre vekst og fremtidens utfordringer, som virkelig betyr noe. Kunstig intelligens eller raske løsninger er ikke nok. Mennesker og teknologi må leve sammen i harmoni.

Les mer om Østfold-ambassadør, Helene Snilsberg Andersen