Solbyen Sarpsborg

  • Kalles gjerne «Solbyen» da det er den byen i Norge med flest soldager.
  • Byen er Øsfolds fylkeshovedstad.
  • Ligger ved E6 med strategisk beliggenhet både innen fylket, mot Oslo og utlandet. Jernbanen går gjennom byen.
  • Drøyt 55.000 innbyggere.
  • Byen, som er en av Norges eldste (år 1016), var tidligere hovedstaden i Norge.
  • Næringslivet er historisk bygget opp rundt fossekraft/energi og industriell aktivitet. I dag er tyngdepunktet høy innovasjonstakt med fokus på bioraffinering og grønn energi. Byen har store handelsområder, science senter og Østfolds største sykehus på Kalnes.
Ungdom på konsert

Ca. 55.000
innbyggere.

Sarpsborg: Ligger ved E6

Byen ble grunnlagt i år 1016 av Olav den Hellige.

Sarpsborg: Byen med flest soldager i landet

Kalles «Solbyen»
og har flest soldager i landet.