Solbyen Sarpsborg

  • Kalles gjerne «Solbyen» da det er den byen i Norge med flest soldager.
  • Byen er Øsfolds fylkeshovedstad.
  • Ligger ved E6 med strategisk beliggenhet både innen fylket, mot Oslo og utlandet. Jernbanen går gjennom byen.
  • Drøyt 55.000 innbyggere.
  • Byen, som er en av Norges eldste (år 1016), var tidligere hovedstaden i Norge.
  • Næringslivet er historisk bygget opp rundt fossekraft/energi og industriell aktivitet. I dag er tyngdepunktet høy innovasjonstakt med fokus på bioraffinering, grønn energi, kompetanse og tekonolgi. Byen har store handelsområder, science senter og Østfolds største sykehus på Kalnes.

Sarpsborg har et variert næringsstruktur. Det er særlig en bedrift som ofte trekkes frem som et eksempel på «grønn vekst» og bioøkonomi; Borregaard. Med E6 tvers gjennom kommunene og næringsarealer tett inntil hovedfartsåren, gjør Sarpsborg til det kanskje mest sentrale stedet å drive eller etablere næringsvirksomhet i hele østlandsområdet. Sarpsborg har de siste årene utviklet seg fra ¨være en typisk industriby, til en moderne bykommune med et høyt kvalifisert næringsliv. Og har i dag østlandsområdets største kompetansemiljøer innenfor finans, juss og forskning, og framstår som businessbyen nummer én i Østfold. Kommunen har de siste årene også trukket til seg et stort antall kompetanse-, IT-, og teknologibedrifter – som supplerer de lokalt forankrede virksomhetene innenfor disse sektorene.

Ungdom på konsert

Ca. 55.000
innbyggere.

Sarpsborg: Ligger ved E6

Byen ble grunnlagt i år 1016 av Olav den Hellige.

Sarpsborg: Byen med flest soldager i landet

Kalles «Solbyen»
og har flest soldager i landet.

Fredrikstad kåret til Årets bysentrum 2017

Fredrikstad

Sarpsborg

Moss

Halden

Askim

Askim

Mysen: Mennesker samlet uten Festiviteten på 17. mai (foto: Glenn Thomas Nilsen)

Mysen