Med ryggen til Oslo ser Østfold mot verden

Dette må være en av Østfolds mest spennende innflyttere. Hun har bakgrunn fra industriell IT, 13 år i utlandet og de siste 12 som konsulent i Oslo. 

Nå har Agathe Daae-Qvale landet i Østfold, hvor hun ser store muligheter for entreprenørskap og verdiskapning, og har selv etablert TinkerBlue AS, en kommersiell bedrift basert på samfunnsinnovasjon.

– Jeg skjønte nok ikke før jeg kom hit hvor maritimt deler av fylket er. En del østfoldinger har blikket rettet utover – som vi også ser i Nord-Norge og Vestlandet – kystkulturer som søker mot resten av verden gjennom eksportmarkeder. Verdiskapningen går direkte til utlandet og ikke via Oslo-regionen. Dette åpner opp for mange muligheter, og gjør at jeg har litt ekstra tro på Østfold og verdiskapning, sier Agathe over en kopp kaffe på Moments Spiseri i Moss. Denne uken har hun hatt møte med ordføreren i Moss om TinkerBlue og bærekraftig entreprenørskap.

Verdiskapning i Østfold

Det skjer ting på Høyskolen i Østfold, det skjer mye. Halden er et av de få stedene i Norge som lykkes med smart teknologi. Her har de fått til å tiltrekke seg den rette kompetansen, fått til gode salg inn mot kraftbransjen og andre relevante sektorer.

Agathe har et ønske om å trekke denne verdiskapningen videre ut til andre steder i fylket. Hun er frustrert over mange østfoldingers holdning om at man må til Oslo for å jobbe, noe som gjør at vi mister mye av kompetansen som kunne vært brukt her.

Dette fører oss over til sakens kjerne. TinkerBlue og Agathes arbeid med å sørge for at innvandrere og flyktninger får brukt kompetansen de sitter på.

– Det er mye fokus på at innvandrere skal ut i jobb, men kompetansen er underutnyttet, og Nav har ikke kapasitet til å kartlegge og konvertere kompetansen. Kanskje skolen ikke er godkjent i Norge, og de får en enklere jobb enn de er kvalifisert for, sier Agathe.

Mange har lang, internasjonal erfaring, ofte fra store anerkjente selskaper, og har kompetanse på teknologi som vi har bruk for her i Norge. Men det stopper opp i papirpressen. Det finnes utallige eksempler på høyt utdannede innvandrere som istedenfor å gjøre det de har kompetanse på – og ønsker – har generelle jobber som resepsjonist og drosjesjåfør.

Agathe har selv bodd og jobbet 13 år i utlandet: i Nederland, New Zealand og Oman.

– Personlig opplevde jeg at det tok lang tid å gjøre min egen kompetanse utenfra relevant da jeg kom hjem i 2006. Som konsulent har jeg sett innvandrere med kjempeerfaring utenfra, som får veldig generelle jobber når de kommer hit.

Hva er konseptet?

TinkerBlue har som mål å skape rollemodeller og få frem gründerskap i innvandrermiljøer. Fjerne den utdaterte holdningen om at innvandrere kommer hit som jobbsøkere og skal ta jobbene våre. Dette er gruppe som er mye mer variert enn den norske befolkningen, og som har mye å bidra med.

Tall fra 2017 viser at arbeidsledigheten blant nordmenn var på 1,9 %, mens blant folk fra Asia og Afrika er tallene henholdsvis 7,3 og 11 %. Det er oppsiktsvekkende at det er så stor forskjell, mener Agathe. Samtidig viser tall fra 2015 at 21 % av de som starter enkeltpersonforetak i Norge har innvandrerbakgrunn, altså at innvandrere i større grad enn nordmenn har erfaring med gründervirksomhet – det foreligger en kultur for å starte for seg selv.

– TinkerBlue skal tilby et fysisk tilholdssted der man kan dele kompetanse. Et gründermiljø med fotfeste i innvandrermiljøet, som byr på kontorhotell, kurs og events tilpasset behovet til de som er der, samt coaching, mentorprogrammer, nettverk og promotering ut mot det teknologiske miljøet, sier Agathe.

Etter en søknadsprosess tas kandidaten inn og påbegynner en tre måneders syklus i TinkerBlue, som starter med kompetansekartlegging. I samråd med en ekstern evalueringsressurs finner TinkerBlue en passende teknologikunde for kandidaten, helst lokalt i Østfold. Målsetningen er entreprenørskap, men det er også positivt om selskapet ønsker å ansette kandidaten. Det er integrering som er målet, og at kandidaten får brukt sin kompetanse på en måte som gagner samfunnet: lokal verdiskapning og teknologisk vekst.

Kommersiell modell

TinkerBlue er ikke en ideell organisasjon, og skal heller ikke bli en del av offentlig sektor, men en partner. Det er en kommersiell bedrift basert på samfunnsinnovasjon. Mottaker får et støtteprogram, offentlig sektor er med. Det er et spleiselag mellom teknologikundene og offentlig sektor. Et lavterskeltilbud for techselskaper for å skaffe seg ny og innovativ teknologi.

TinkerBlues forretningsmodell går ut på at det er flere nivåer av kunder, ikke en lineær prosess med én kunde og ett produkt eller tjeneste som skal selges: Samfunnet drar nytte av forbedret integrering av innvandrergrupper. Innvandrermiljøer drar nytte av techgründere som rollemodeller. Fast Tech- markedet får tilgang til lavterskel prototyping. Innvandrere får bedret mulighet til å skape arbeidsplasser – for seg selv og for andre. Målet er at entreprenørskapet innen tre år skal være selvgående og lønnsomt.

Samfunnsinnovasjon og bærekraftig entreprenørskap

Agathe tror vi kommer til å se mer av at nye produkter og tjenester sikter på å treffe innenfor rammen av FNs 17 mål om bærekraftig utvikling.

– Entreprenørskap nå bygger på bærekraftighet. Befolkningen ser mer utover, et større bilde er i ferd med å etablere seg. I Norge har vi ikke et eneste techselskap som har gått globalt, mens våre naboland klarer det. Så lenge man ikke klarer å ta i bruk den internasjonale kompetansen som er i Norge, så vil man heller ikke klare å gjøre selskapet internasjonalt. Vi står overfor et paradigmeskifte, også innen teknologi. Det er behov for en holdningsendring, understreker Agathe.