Rikets tilstand!

Flere arbeidsplasser. Vinnere på boligmarkedet. Optimisme i næringslivet. Det går så det suser i Østfold om dagen. Hva i alle dager har skjedd?

 

Optimismen er rett og slett tilbake i det gamle industrifylket.

Etter noen utfordrende tiår, er vinden i ferd med å snu. Østfold blir et stadig mer attraktivt fylke å både bo og jobbe i.

Ferske målinger fra NHO og Telemarksforskning viser blant annet at jobbveksten er større i Østfold enn på landsbasis, at vareeksporten øker, og at boligbyggingen øker kraftig.

Men hvordan er så dette mulig?

Vel, sammen er vi sterkere vi østfoldinger. Vi har skjønt det for lenge siden at samarbeid er nøkkelen til suksess. Ved å danne et partnerskap hvor 21 aktører fra det private og offentlige Østfold samarbeides det nå med store prosjekter for å øke sysselsettingen i fylket. Og det er her Mulighetsriket kommer inn som en del av porteføljen.

Vi forteller historien om den nye, næringsattraktive og offensive regionen. Mulighetsriket skal markedsføre regionen som en attraktivt og næringsvennlig region med dyktige og skapende mennesker. Mulighetsriket er et tiltak fra «Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold», og fra byene, kommunene og næringslivet i regionen.

Effekten av Mulighetsriket skal bidra til å skape mer vekst i etablerte bedrifter, flere nyetableringer og tilflytting av bedrifter og virksomheter. Dette skal gi regionen flere arbeidsplasser.

Hovedmålet er:

«Mulighetsriket skal assosieres med verdiene hos næringslivet i regionen og østfoldingene skal være stolte av fylket sitt»

 Det viktigste du som innbygger kan gjøre er å heie på hverandre, bygge samhold og unne hverandre alt det positive som skjer. Vi som jobber med dette til daglig har 21 partnere og Østfold-ambassadører med på laget, men vi har nesten 300.000 Østfold-ambassadører til – for alle kan framsnakke og markedsføre Østfold!

Funker dette da?

Om det gjør! I løpet av den korte perioden vi har holdt på har vi nådd over 3,4 millioner mennesker. 1,1 millioner har engasjert seg. Det vil i prinsippet si at vi har et engasjement på rundt 30%. Og hvis du spør andre aktører og merkevarer – så har de et engasjement på 2-4%. Over 60.000 besøkende på nettsiden, og ikke nok med det: i 2018 var det hele 4646 nyetableringer i Østfold!

Ambassadørprogrammet ble lagt merke til i Barcelona. Og jeg fikk en mail med klar beskjed om at «We need to know more». Mange av ambassadørene vi hadde med i 2018 har gjort karriereskifte; Marte ble rekruttert til Cityplan i Fredrikstad som forretningsutvikler, jenta er 24 år. Knut har økt staben fra fire til 14 ansatte, og vokser stadig. Timur har blitt gründer. Alexander, Tor Jacob og Stig har meldt seg inn i ulike politiske partier. Så Mulighetsriket og Østfold går så det suser!

Og når jeg spør lederen for «Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold», Siv Henriette Jacobsen, hva gjør vi når vi blir en del av Viken i 2020 får jeg dette til svar:

«Østfold har mange muligheter og mange fordeler – det er mye de andre kan lære av Østfold så det er ingen grunn for oss til å stå med lua i hånda når vi skal bli en del av et nytt fylke. Det finnes masse verdier i Østfold; som dugnadsånd, vi er flinke til å bygge nettverk på tvers. Vi har masse frivillighet, bra næringsliv og politikk, og vi ser muligheter og er vant til omstilling. I tillegg har vi god produksjonskompetanse og et mangfoldig næringsliv»

Så Mulighetsriket og Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold lever videre etter 2019 også, vi bare inkluderer flere byer og kommuner og blir større og sterkere. Men ikke glem at Østfold er jo tross alt porten til Norge og veien til Europa. Fylket som er vant til å samhandle internasjonalt! Så vær stolt østfolding!

Men hva kan du som innbygger bidra med da?

  • Framsnakke din egen, virksomhet, din egen kommune, Østfold – og ikke minst naboen
  • Bruk vår plattform
  • Det er lov å være kritisk, men for hver negative ting du sier, skal du si fem positive ting
  • Del gode bilder og historier med oss: anneli@mulighetsriket.no
  • Spre og del gode historier. Bruk sosiale medier!

HEIA ØSTFOLD!

 

STARTE BEDRIFT I ØSTFOLD

LES MER OM ØSTFOLD

ØSTFOLD-AMBASSADØR 2019