Revolusjon – skritt for skritt

Den fjerde industrielle revolusjon er her. Ideene kan være store og mange. Men hvordan få disse ut i praksis?

Viken teknologiklynge 4.0 og Mosseregionens Næringsutvikling arrangerte 28. februar Klyngekonferanse Industri 4.0. Både Hansen og Christoph Berger, to av foredragsholderne fokuserte på at man må revolusjonere skritt for skritt. Kundens behov skal være i fokus.

– Det kan føles som å være på et åpent hav uten kart og kompass, sa Daniel Sunde Hansen, Head of Innovation i Deloitte. 

Klyngekonferanse industri 4.0, 28.februar 2018. Daniel Sunde Hansen, Head of innovation, Deloitte

Christoph Berger Mittelstand 4.o, delte sine erfaringer fra digitaliseringsprosjekter i små- og mellomstore bedrifter i Tyskland. Berger fortalte om hele prosessen, fra intervjuer til implementeringen av de nye prosjektene. De legger til rette for at bedriftene kan prøve sine ideer i laboratorier og finner samarbeidspartnere både innenfor næringslivet og fra forskningsinstitusjoner.

Markedet endrer seg, og det er viktig bedrifter henger med på denne utviklinga. Allikevel er rådene fra Hansen og Berger klare, start i det små. Begynn med endringene skritt for skritt. Det er viktig at å ha med seg de ansatte og kundene med seg på overgangen.

Global Maritime og Tronrud Engineering avsluttet konferansen med å fortelle om sin suksess i et internasjonalt marked.

Viken teknologiklynge 4.o ønsker å legge til rette for at bedrifter gjennom samhandling, kapisitetsdeling og innovasjon at bedriftene skal bli bedre rustet for utvikling og vekst i et marked som er i sterk endring grunnet digitalisering.