Merkevarebygging på høyt nivå

Hva har Quality Hotel, Ryen Eiendom og Addero til felles? Bærekraft, innovasjonskraft og omstillingskraft. Og de er alle bevisste på hva merkevare har å si for bedriften. Både internt, eksternt og interaktivt.

 

Fredrikstad Næringsforening og Vekst i Fredrikstad-programmet inviterte bedriftsledere til workshop med Lars Olsen, dekan og professor i markedsføring på BI – om nettopp merkevareledelse.

– Vi har vært gjennom teori og verktøy i strategisk posisjonering, hvordan ta en ledende posisjon og beholde denne over tid, hvordan ta styring på innovasjon, de viktigste metodene for å identifisere vekstmuligheter med mer. Å gi bedriftene et verktøy for vekst, har vært hensikten med å invitere bedrifter til Fredrikstad Merkevareskole, sier Hege Bongard fra Vekst i Fredrikstad-programmet.

Det du gjør må være noe du kan stå for!

Lars Olsen brukte eksempler fra næringslivet og løftet frem både menneskene som jobber der samt kjernevirksomheten. Det de som lykkes har til felles er i følge Lars Olsen de bedriftseierne som ikke bare snakker, men gjør noe med det. Og som er tro mot verdiene til selskapet.

– Et godt eksempel er ulvedebatten og Stormbergs posisjon inn mot dette. De opplevde massiv motstand til tider, og fikk voldsom kritikk. Hvilket førte til at kjernemålgruppen reagerte. Men som Steinar Olsen i Stormberg sa selv; for hver gang jeg får kjeft, gir jeg mer penger til WWF, forteller Lars Olsen.

– Det er viktig å stå i det, og ha tro på at det du gjør er rett, konstaterer Lars Olsen.

Hva er så en merkevare?

Et merke er en knagg i kundenes hukommelse. På denne knaggen henges alle de tanker, følelser, inntrykk og holdninger kunden har til merket. Og for en merkevare dreier det seg først og fremst om en ting: bli valgt!

– Det er viktig å tenke helhetlig på dette emnet. Både finansielt, strategisk og operativt. Og for bedriftseiere i Østfold har jeg en siste ting å si: sannhetens øyeblikk er hver gang man møter kunden, sier Lars Olsen.

To år med kunnskapsbygging og satser på flere år

De fleste oppmøtte gikk ut døren med entusiasme og mer kunnskap i verktøykassa. Og Hege Bongard i Fredrikstad Næringsforening var fornøyd med dagen.

– Fredrikstad Merkevareskole har pågått i over to år, og denne dagen tok vi for oss lederens rolle. Lykkes man i å lede merkevaren sin, er gevinsten lønnsomhet og vekst, og en forsterket posisjon relatert til kunder, marked, leverandører og rekruttering, forteller Hege Bongard.

Hvorfor er dette viktig?

– Sterke merkevarer er lønnsomt, det åpner dører til markeder og gjør det lettere å introdusere nye produkter og tjenester. Verdien av en sterk merkevare er enorm. Hver og en bedrift er viktig, tenk hva som ville skjedd med oss som næringsregion om alle bedrifter økte sin merkeverdi bare litt, avslutter Hege Bongard.

Økt merkevare gir altså mer money in the bank!