30 år med forskning på bærekraftig innovasjon i Østfoldforskning

Østfoldforskning inviterer til en spennende konferanse for å markere 30 år med forskningsvirksomhet knyttet til bærekraftig innovasjon, ressurseffektivitet, livssyklusvurdering, og sirkulær økonomi – fra Østfold

Prosjektene er finansiert gjennom midler fra Forskningsrådet, fra Nordisk Ministerråd og EU. I følge Raadal vil konferansen gi dagsaktuelle erfaringer fra hvilken nytte denne forskningen har gitt for bedrifter og samarbeidspartnere, regionalt og nasjonalt. Representanter fra BAMA-Gruppen, Borregaard, Fretex, Matvett og Byggeindustrien, Bellona, Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad Kommune vil gi idèer som kan være nyttige for grønn omstilling både i bedrifter og offentlige virksomheter.

Østfoldforskning har samarbeidet med ledende bedrifter i Norge, med sentrale bransjeorganisasjoner, myndigheter og miljøorganisasjoner gjennom en årrekke, forteller konstituert direktør Hanne Lerche Raadal i Østfoldforskning.

Raadal inviterer også deltagerne til en enkel mottagelse etter konferansen for å markere jubileet.

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Og er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljø- og ressurseffektivitet til produkter og tjenester.

Østfoldforskning jobber med anvendt forskning og utvikling innenfor følgende seks fagområder:

  • Energi- og avfallsressurser
  • Mat og emballasje
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Møbler og tekstiler
  • Nettverksbasert innovasjon
  • Verktøy for miljødokumentasjon

Arrangementet finner sted på Litteraturhuset i Fredrikstad den 19. juni, og program samt påmelding finner du her. Frist for påmelding: onsdag 13. juni.