Hva er det med Østfold? – spør Ørjan Aarmo

Vi har virkelig satt på lyset først… Østfolds glade budskap blir lagt merke til utenfor fylkesgrensen. Det er moro og betyr at vi har gjort noe riktig.

Omstillingskraft, tankekraft, arbeidskraft, handlekraft, innovasjonskraft, skaperkraft, bærekraft og værekraft – dette er Østfold. Og det er det vi skal bygge videre på…

For kort tid siden lanserte vi filmen «Sola står først opp i øst», denne har vi produsert for å bygge stolthet innad i fylket, for det trengs. Men også for å markedsføre Østfold som et innovativt og fremtidsrettet fylke. Det er mye bra i Østfold, vi er bare litt for dårlige til å kommunisere det ut. I etterdønningene har prosjektet blitt plukket opp av Ørjan Aarmo, fra Namsos – men som nå bor i Røyken. Han skriver et ganske informativt innlegg på LinkedIn at vi velger å dele det. Det er viktig å presisere at dette ikke er ment som selvskryt av prosjektet, men ment som et oppløftende innlegg for alle 295.000 innbyggere som bor i Østfold. Det er moro at vi blir lagt merke til, og vi skal være stolte av det. Vi i Mulighetsriket jobber for dere! Vi velger å gjengi innlegget i sin helhet.

Hva er det med Østfold?

Av Ørjan Aarmo

– Ikke all industri i Østfold har klart å tilpasse seg nye markeder. Østfold er et fylke som det på politisk nivå ikke satses på. Det synes jeg er litt synd! Dette sa båtprodusent Bård Eker til Dagens Næringsliv for 6 år siden. Dette ble sagt i en artikkel i Dagens Næringsliv. Artikkelen ble skrevet på bakgrunn av komiker Øyvind Johannesen sin famøse østfoldfigur «Raymond», som ble anklaget for å skape fordommer om hvordan innbyggerne i Østfold fremstod.

Men i januar 2018 står jeg opp til, for meg, et nytt slagord: Mulighetsriket – Østfold. Youtube videoen fra Østfold svarer igjen på samme spørsmål som Eker fra 2012. Men med et helt annet svar. Østfold er Mulighetsriket, et sted med arbeidskraft, handlekraft, omstillingskaft, tankekraft, skaperkraft, som gir Østfold bærekraft og værekraft i følge dem selv. Og hvor kommer all denne kraften fra? Har det noe med at sola står først opp i øst!

Hva er det så med Østfold? Noe har i alle fall skjedd med fylket siden fordommene som Raymond så grundig smurte utover landet fra revyscenene og skapte et bilde av innbyggerne som et bakstreverske og sidrumpa folkeslag.

Østfold er i siget. De har funnet noen nøkler til suksess både for næringslivet, men også for det offentlige. Gjennom initiativet Mulighetsriket, som består av en bred sammensatt plattform av 23 ulike partnere fra fylkeskommunen, kommuner, høgskoler og næringsliv. Alle deltakere i ulike nettverk for samhandling innenfor dette Mulighetsriket. Alt fra Nettverk for ambisiøse bedrifter, Digitale bærekraftige Østfold, Nettverk for kompetansetilflytting, prosjekt for statlige arbeidsplasser, Nærings-vertskap og Mulighets-rom for store datasentra i Østfold.

Næringsliv, offentlig virksomhet, turisme, natur og kultur – alle aspekter er representert i et helhetlig arbeid for å møte fremtidens utfordringer. Finner vi årsaken til at trenden er i ferd med å snu hos østfoldingene bare hos denne sammenslutningen? Trolig ikke, men samhandlingen er kanskje et resultat av en rekke virkemidler som systematisk er blitt gjennomført i flere år.

Sett fra synsvinkelen for en EU-rådgiver kan det virke som at en kjede med handlinger har ført denne prosessen i riktig retning. Rapporten fra NIBIR, EU-programmer: deltagelse og nytte for kommunesektoren som kom for noen år siden, er en undersøkelse av kommuners deltakelse i EU-programmer som Framework 1-7, Horisont 2020, Interreg og ulike EØS initiativ. Et interessant funn ved kommunene som deltar i Interreg er at de i større grad enn kommunene i de andre programmene er konsentrert rundt grensen til Sverige. Østfold har vist stor vilje til deltakelse i grenseoverskridende samarbeid. I Østfold deltok alle kommunene i forskjellige Interreg-prosjekter.

Deltakelse i internasjonale prosjekter kommer ikke av seg selv, men de fylkeskommunene og kommuner med en spesifikk strategi og konkrete mål for internasjonalisering er overrepresentert. Her topper Østfold statistikken. Østfold fylkeskommunes handlingsprogram for internasjonalt arbeid i perioden 2012 – 2015 har gitt resultater. Rapporten konkluderer også med at ildsjeler ofte er pådrivere i internasjonalt rettet prosjekter, noe som også er tilfelle i Østfold.

I et Erasmus+ prosjekt som heter Strong skills- egnaged employees og gav studenter innen yrkesfag praksisplass i den tyske bedriften Liberherr. Denne søknaden ble ført i pennen av en utdannings-leder ved en videregående skole. Allerede i 2001 fikk denne ildsjelen slike plasser ved å søke bilaterale utviklingsprogrammer slik at 125 elever fikk kvalifikasjonen Europass. Gradvis har denne personen bygd opp verdifull erfaring og kompetanse i søknads-arbeid som nå kommer andre til gode, og som også blir brukt til å drive gjennom større og tyngre søknader.

Det er stor grunn til å tro at all denne kraften som nå syder i Østfold også er et resultat av samarbeidsprosjekter, ikke bare innenfor fylket, men også internasjonalt, særlig gjennom EU’s rammeprogrammer Interreg, Horisont 2020, Erasmus+ og EØS midler. Østfoldingene har virkelig satt på lyset først…

Les her: LinkedIn: Hva er det med Østfold?