fbpx

Østfold er mulighetenes rike!

For økt omdømme i fylket er det valgt å satse på en felles plattform som skal markedsføre Østfold som et attraktivt og næringsvennlig fylke med dyktige og skapende mennesker, smarte bedrifter og gode steder å bo – Mulighetsriket.

Anders JohansenAv Anders Johansen, daglig leder i Næringshagen Østfold og medlem av styringsgruppa til Mulighetsriket. Innlegg sto på trykk i Fredrikstad Blad 28. november 2017.

Mulighetsriket er et tiltak fra Partnerskapet for næringsutvikling i fylket, byene og næringslivet. Dette skal fungere som et virkemiddel for næringsutvikling i fylket og skal bidra til å skape mer vekst i etablerte bedrifter, flere nyetableringer og tilflytting av næringer. Med dette vil man fremme Østfold ved å skape mer positive oppfatninger av fylket og næringslivet her, gjennom å bygge stolthet, samhold og entusiasme innad i fylket.

Østfold er et attraktivt sted å bosette seg og er et av fylkene med størst befolkningsvekst. Derimot er ikke veksten av arbeidsplasser like positiv og dette er med på å styrke en allerede eksisterende ubalanse som ikke er bærekraftig på sikt.

Her mener jeg det er viktig å arbeide målrettet for å lykkes med Telemarksforsking sin attraktivitets modell for vekst. Hvor en likevekt av bostedsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet må til for å få en bærekraftig og sunn utvikling. Det som er interessant for alle disse tre kategoriene er at et godt omdømme er av høy betydning og en vesentlig faktor for de alle.

 

Spaltist: Anders Johansen, Næringshagen Østfold og medlem av styringsgruppa til Mulighetsriket. Fredrikstad Blad, papirutgave tirsdag 28. november, side 14.

 

Det siste tiltaket fra Mulighetsriket er at det er innsatt 12 unge og engasjerte Østfoldinger som det kommende året skal være fylkets ambassadører.

Her er det 12 personer med god fordeling både i form av kjønn, bakgrunn og geografi i fylket. Hovedbudskapet de skal gi er å framsnakke fylket gjennom å få frem de gode historiene og sette Østfold, stedene, byene og næringslivet tydeligere på kartet.

Dette er en spennende og viktig satsning som trolig vil bidra til at flere blir nysgjerrig på vårt fylke og ønsker å etablere seg her med bolig, næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Med å synliggjøre alle våre spennende bedrifter, skaper man forhåpentligvis interesse og engasjement om at det faktisk skjer mye bra her.

Grovt anslått vil Østfold de kommende årene ha behov for 6000 nye arbeidsplasser, noe som betyr at vi er nødt for å samarbeide og ha fokus på området for å lykkes.

Her mener jeg Mulighetsriket og ambassadørene er et riktig verktøy, som vil bidra til at Østfold blir en attraktiv å sterk region som trolig også vil få økt tilflytting av virksomheter med store ambisjoner og behov for kompetent arbeidskraft.

Dette vil dermed være med på å bremse den daglige utpendlingen av høy kompetanse, som vi definitivt vil ha behov for i eget fylke.

Samtidig vil jeg oppfordre alle og enhver til å heie på hverandre og være stolte av Østfold!