Østfold er blant fylkene som har aller best arbeidsplassutvikling i landet

Stadig flere arbeidsplasser skapes i Østfold. Det viser siste oppdatert regionale analyse fra Telemarksforsking, som gjelder for første halvår i 2018. Østfold har dermed beveget seg fra å ha sterkt negativ næringsattraktivitet til å få en positiv næringsattraktivitet og høy arbeidsplassvekst.

Dette har skjedd samtidig med at Østfold fremdeles har beholdt sin positive bostedsattraktivitet. Utviklingen er nå langt mer balansert og sunnere enn tidligere, med god balanse mellom arbeidsplass- og befolkningsutvikling.

Leder for Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, Siv Henriette Jacobsen er svært fornøyd.

– Dette er den beste nyheten jeg har fått på lenge. Vi skal fortsette det gode arbeidet som gjøres for å få flere arbeidsplasser til fylket vårt, sier hun.

Bedre enn landsgjennomsnittet

Tallene fra første halvdel av 2018 forsterker den positive trenden fra fjoråret. Veksten i arbeidsplasser i Østfold er høyere enn landsgjennomsnittet, både i privat og offentlig sektor i 2017.

I sammendraget fra Telemarksforskings regionale analyse fra 2017 heter det blant annet:

«Antall arbeidsplasser i Østfold økte i 2017. Veksten skjedde både i næringslivet og det offentlige. Det var vekst i antall arbeidsplasser i Norge i 2017, men arbeidsplassveksten i Østfold var høyere enn gjennomsnittet, både i privat og offentlig sektor. De strukturelle betingelsene for vekst i næringslivet i Østfold har vært forholdvis gode de siste årene, men veksten har likevel vært sterkere enn forventet».

Antall arbeidsplasser økte med rundt 1170 i privat sektor og rundt 530 i offentlig sektor.

Veksten har kommet i flere bransjer, men spesielt i bygg- og anleggsbransjen var det positiv utvikling i fjor, hvor hele 370 nye arbeidsplasser kom til i Østfold. Også den tradisjonelle industrien viser fremgang med rundt 200 nye arbeidsplasser.

Utviklingen gleder leder for kultur- og næringskomiteen Andreas Lervik i Østfold fylkeskommune.

– Dette er virkelig god nytt for Østfold-samfunnet. Det viser at det jobbes riktig i både privat og offentlig sektor for god næringsutvikling i fylket vårt. Det er bred politisk enighet om at flere arbeidsplasser er blant de aller viktigste satsingsområdene våre framover. Derfor er det utrolig gledelig å se denne utviklingen, sier Lervik.

Spesielt stor vekst i Nedre Glomma

Nettoflyttingen til Nedre Glomma blir positivt påvirket av mer innvandring og positiv bostedsattraktivitet, men arbeidsplassveksten har frem til 2016 bidratt negativt. I 2017 har likevel arbeidsplassveksten for første gang begynt å bidra positivt. Nedre Glomma har hatt bedre flyttetall enn forventet i alle enkeltårene etter 2005 og er over tid den sjette mest attraktive regionen av de 85 regionene de ti siste årene.

Nedre Glomma har dermed beveget seg fra å ha sterkt negativ næringsattraktivitet til å få en nøytral næringsattraktivitet. Dette har skjedd samtidig med at Nedre Glomma fremdeles har beholdt det meste av sin positive bostedsattraktivitet. Utviklingen er viser nå, etter en kort periode med noe lavere samlet attraktivitet en positiv trend med bedre balanse mellom arbeidsplass- og befolkningsutvikling.

Les rapporter fra Telemarksforskning her