Østfold blir mulighetsriket

Arbeidet med å profilere Østfold skyter fart. Markedsføringen av fylket, byene, stedene, næringslivet og ikke minst menneskene skal nå samles under et nytt, felles navn: Mulighetsriket.

Mulighetsriket Østfold

Kreativ leder i Dinamo, Simen Grankel, presenterte navnet og den nye grafiske profilen til Mulighetsriket under et møte 5. september 2017

Siv Henriette Jacobsen

Siv H. Jacobsen

– Østfold står overfor en spennende tid hvor vi kan vokse betydelig. Dette er et område i Norge med mange muligheter for dem som vil satse. Det skal vi bli flinkere til å fortelle om. Mulighetsriket skal hjelpe oss med det, sier Siv Henriette Jacobsen som leder partnerskapet Næringsriket Østfold.

Mulighetsriket er en av flere satsinger som er dratt i gang det siste året av fellesskapet Næringsriket Østfold. 21 sentrale institusjoner i Østfold har gått sammen i et partnerskap, der aktørene jobber for å skape vekst og flere arbeidsplasser.

Mulighetsriket oppgave er å bygge stolthet – og å styrke kunnskapen om eget fylke i Østfold. Målet er også å posisjonere Østfold som attraktiv næringsdestinasjon på Østlandet. Det betyr blant annet at det offentlige må være et godt og servicevennlig vertskap for næringslivet. Og at Østfold fremstår som arbeidsattraktivt for ungdom.

Mulighetsriket vil om få dager være oppe med egne nettsider og ute på flere kanaler i sosiale medier.

– Navnet uttrykker håp og framtidstro. Nå skal vi østfoldinger bli enda flinkere til å fortelle om alt vi får til og alt som er mulig, sier prosjektleder Roy Freddy Andersen i Mulighetsriket.

Østfold fylkeskommune, bykommunene, NHO, LO, NAV, Fylkesmannen, Høgskolen i Østfold, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Bondelaget, mange av fylkets næringsforeninger og andre er med på satsingen.

Før sommeren bevilget næring- og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune inntil fire millioner kroner til Mulighetsriket, for to år. Bevilgningen forutsetter at andre aktører bidrar med samme beløp. Pengene skal i første rekke gå til markedsføringstiltak og tiltak for å styrke kunnskapen om og kjennskapen til Østfold.

Det er kommunikasjonsbyrået Dinamo som har ledet prosessen med å skape navn, kommunikasjon og grafisk profil for prosjektet. Simen Grankel er kreativ leder i Dinamo, og har sammen med kreatør Henrik Berg Slang og designer Anna Ducros utviklet løsningen:

– Da vi begynte å jobbe med dette, la vi raskt merke til de mange kreftene som finnes i Østfold. Omstillingskraft, tankekraft, arbeidskraft, innovasjonskraft, værekraft. Logosymbolet til Mulighetsriket skal symboliserer all kraften og energien som finnes i regionen. I tillegg til å spille på kraften i regionen, står symbolet for samspill, nettverk og samarbeid. Flere enheter møtes, spiller på lag og skaper noe – akkurat som Mulighetsriket, sier Grankel.

Østfold, 18.09.2017.

Kontaktpersoner:

Leder i Næringsriket Østfold, Siv Henriette Jacobsen, tel: 482 67 061

Prosjektleder Roy Freddy Andersen, tel: 9061 0530