Mulighetsriket Østfold

Østfold er mulighetenes rike!

Mulighetsriket skal markedsføre Østfold som et attraktivt og næringsvennlig fylke/distrikt med dyktige og skapende mennesker. Mulighetsriket er et tiltak fra Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, og fra byene og næringslivet.

Mulighetsriket skal bidra til å skape mer vekst i etablerte bedrifter, flere nyetableringer og tilflytting av næringer. Dette skal gi Østfold flere arbeidsplasser.

Mulighetsriket er et fellesprosjekt av mange av de sentrale institusjonene i Østfold. Vi jobber for å fremme Østfold gjennom å styrke kunnskapen om fylket vårt, mulighetene og om næringslivet her, blant folk i og utenfor Østfold. Vi skal skape mer positive oppfatninger av Østfold og næringslivet – og bygge stolthet, samhold og entusiasme innad i fylket.

Det viktigste du som innbygger kan gjøre er å heie på hverandre, bygge samhold og unne hverandre alt det positive som skjer. Vi som jobber med dette til daglig har kanskje 21 partnere i ryggen, men vi har nesten 300.000 medarbeidere – de bare vet ikke at de er med på å framsnakke og markedsføre Østfold.

Mulighetsriket er en suksess den dagen Østfoldingene er stolte av å si at de er fra Østfold!

Dette er oppgavene til Mulighetsriket

  • Bygge kunnskap: Vi må forsterke bildet av Østfold som næringsattraktivt fylke.
  • Gjøre Østfold relevant: Gjøre folk/næringslivsledere oppmerksomme på at det skjer spennende næringsutvikling og innovasjon i Østfold.
  • Bruke ambassadører: Vi må få frem våre 12 Østfold-ambassadører til å vise fram våre fremste næringer, bedrifter og steder. Disse skal være med å øke kunnskap om og kjennskap til næringslivet i Østfold.
  • Forsterke lokale initiativ: Mulighetsriket skal forsterke lokale omdømmeprosjekter. Andre lokale initiativ skal kunne hekte seg på.
  • Forankre prosjektet: Mulighetsriket må forankres bredt og godt i partnerskapet, i kommunene, i næringslivet, i media og blant befolkningen i Østfold, slik at vi oppnår mangedobbelt kraft når vi kommuniserer.
  • Gode fortellinger på nye måter i riktige kanaler: Bruke tradisjonelle og ikke minst sosiale medier aktivt med målrettet kommunikasjon. Ta i bruk moderne, audiovisuelle fortellergrep for mer effektivt fortelle historien om Østfold.
  • Næringslivets samfunnsrolle må forsterkes: Vi må også tydelig vise fram sammenheng mellom verdiskaping og velferd. Spesielt er det viktig å bygge denne forståelsen blant unge.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder, Trine Moe.

Trine Moe

Prosjektleder

trine@mulighetsriket.no

(+47) 915 12 383

Anneli Lund

Anneli Lund

Prosjektkoordinator

anneli@mulighetsriket.no

(+47) 917 08 940

Styringsgruppa til Mulighetsriket:

Per Annar Lilleng

Per Annar
Lilleng

Direktør
Innovasjon Norge

Hege Bongard

Hege
Bongard

Leder, Kommunikasjon og marked
Fredrikstad Næringsforening

Anders Johansen

Anders
Johansen

Daglig leder
Næringshagen Østfold

Thomas Engh

Thomas
Engh

Næringsrådgiver
Sarpsborg Kommune

Nina Solli

Nina
Solli

Regiondirektør
NHO Viken Oslo

Arild Bjørn Hansen

Arild Bjørn
Hansen

Adm.dir
SpareBank1 Østfold Akershus

Kommunikasjonsgruppa til Mulighetsriket:

Tone Horvei Bredal

Tone
Horvei Bredal

Kommunikasjonssjef
Borregaard

Cornelia Bjørke-Hill

Cornelia
Bjørke-Hill

Communication Manager
Infotjenester

Bente

Bente
Kjenstad Jæger

Daglig leder
iSarpsborg

Heidi Erøy Hansen

Heidi
Erøy Hansen

Kommunikasjonssjef
SpareBank1 Østfold Akershus

Anneli Lund

Anneli
Lund

Prosjektkoordinator
Mulighetsriket