Olimb: selskapet som omsetter for flere hundre millioner!

Råde-selskapet som utfører rør og rørfornying og som gjør ære i å grave minst mulig. Hvordan får de til dette? En ting er sikkert; ansatte er viktigst, og de er helt avhengige av å treffe riktig valg av ansatte. 

Rør og rørfornying, på land eller til havs – i over 60 år. Olimbkonsernet i Råde skal være landets ledende rørfornyingsfirma. Med det offentlige Norge som hovedkunde gjennom mange år, går selskapet nå via stikkledningen inn i privatboligen din.

– Vi kan ikke lene oss tilbake, det er hands­-on både på økonomi og drift sier Tor­-Erik, en av arvtagerne etter grunnleggeren Kristian Olimb.

En mann med visjoner og pågangsmot med en drøm om å følge etter broren til USA. Slik ble det ikke, men sansen for smarte løsninger førte til innkjøp av en spesialmaskin fra «over there» for å legge rør uten å grave, såkalt «No digging system». Dette vakte oppsikt i Norge og Olimb-selskapet ble fort kjent for nettopp denne metoden for å føre fram nye rør under vei og jernbane.

– Det går avgjort ikke an å lene seg tilbake, mener Tor-Erik Olimb. Foto: Erik Sandersen.

Ansatte viktigst

Ansatte i Olimb er altså mye på farten over hele Norge og det fordrer selvstendighet.

– Vi er helt avhengig av å treffe riktige valg av ansatte. Jeg vil de skal være flinkere enn meg og helst ha synspunkter som er utradisjonelle. Ulike synspunkter på ett og samme tema gjør den endelige løsningen god. Her er det ingen fasit på forhånd, vi lytter til alle ansatte som har noe å bidra med, sier Olimb-sjefen.

Tor-Erik Olimb er helt klar på at medarbeidere på jobb fra Svalbard, gjennom hele Norge og ut i Nordsjøen har kompetanse som gjør at selskapet stadig kan utvikle seg. I tillegg til felterfaringen som alle de ulike prosjektene gir, drives det utvikling av nye virkefelter.

– Vi må unngå å bli akterutseilt om fem år, utbryter styrelederen som også er daglig leder i Olimb anlegg. Derfor har vi folk som bygger og utvikler, tester og eksperimenterer, sier han der jeg møter han mellom slagene på «hovedbasen» i Råde.

Ja, hvordan må en arbeide for å sikre eget konkurransefortrinn?

– Det går avgjort ikke an å lene seg tilbake! 24 år etter jeg overtok ledelsen av familieselskapet, setter jeg fortsatt lit til den berømmelige magefølelsen. Vi må ha tro på det vi gjør. Det betyr at en må tørre litt, samtidig som en er helt klar på ikke å blande private saker inn i selskapsdriften. Olimb eies både av familien og ansatte og her må det være klare linjer. Det er medarbeiderne som utgjør selskapets viktigste ressurs og heldigvis er det ikke ofte at noen slutter. Det er ikke knyttet noe fagbrev til vår bransje og derfor må hver og en læres opp på plass. Vi snakker om ren erfaringsoverføring, sier Tor-Erik Olimb.

Tæring etter næring

NoDig-systemet med en hvit strømpe som kan vætes ut og erstatte solide rør (Insituform) ble hentet hjem fra England på midten av 1970-tallet, og har siden blitt konsernets viktige bein å stå på. Fornying av rør med minimal graving og riving krever mye teknisk.

Hvordan løser en familie- og ansatteiet virksomhet utfordringer på investeringssiden?

– Vi bruker det vi tjener. Tæring etter næring, som det heter. For å sikre at vi har operativt utstyr må vi stadig investere. Alle oppdrag, små som store, krever at den tekniske utrustningen fungerer. Investeringene vi gjør i utstyr, for eksempel en ny borerigg på drøyt 10 millioner kroner fra Tyskland, sier Tor-Erik.

Og i 2008 etablerte dere Olimb offshore AS for å kunne komme mer inn i Nordsjøen?

– Ja, allerede i 1991 installerte Olimb sin første strømpeforing på Gullfaks A, og det satses nå aktivt på ledningsfornyelse for å forhindre korrosjon og utlekking på rør innen offshorebransjen. Gjennom vårt arbeid til havs har vi utviklet «know how» som har gitt oss nye muligheter også innen landbaserte aktiviteter, forteller Tor-Erik.

Stadig  fornyelse

Olimb-konsernet vokser gjennom å utvikle seg innenfor områder som en ser kommer. Etter mange år med jobber innen rørfornying for kommune-Norge på avløps- og drikkevannsiden er tiden kommet til å ta skrittet fullt ut, så å si.

– Vi går nå via stikkledningen og inn i den enkeltes bolig og driver rørfornying der. Da slipper den enkelte å grave opp hele gården eller hagen og kostnaden blir ofte lavere. Dette er uten tvil et voksende marked, i det vi nå altså kan rehabilitere rørledningsnettet fra badekaret og helt ut i sjøen. Vi har alltid prøvd å finne nye løsninger på utfordringene vi har møtt i bransjen. Samtidig høster vi visdom gjennom å se bakover i tid. Med årene er vi blitt et mer rendyrket «No Dig-firma», som setter ære i å grave minst mulig, forteller Tor-Erik.

Når hviler og fornyer en styreformann og daglig leder seg?

– Jeg lader batteriene i fjellet, til fots eller på langrennski. Jeg hadde tenkt å bli bonde. Siden jeg ikke ble det har jeg kjøpt meg et lite småbruk. Her driver jeg restaurering og byggearbeider på hobbybasis. Men det blir mye tid på jobb, både på kontoret i Råde og ute hos aktuelle oppdragsgivere. Det er viktig å følge med på hva de fokuserer på, som i neste omgang kan bli jobber for oss. Og det setter igjen nye krav til oss på kunnskap- og utstyrsfronten, sier en smilende Olimb.

Olimb-konsernet legger snart bak seg 61 års drift med god framgang. Når jeg spør om eventuelle tabber som en godt kunne ha vært foruten, får vi høre en historie om en hendelse for snart 20 år siden.

– Vi holdt på å støpe nye elementer i Alna-tunellen i Oslo. Tunellen hadde en diameter på hele fire meter og vi var i full gang med forskalingsarbeider og hadde en del utstyr på stedet. Så kom det et uventet regnskyll som feide både teknisk utstyr og materiell rett på sjøen. Vi hadde ikke sjanse til å berge noe og der sto vi tomhendte. Men, vi klarte å fullføre jobben likevel, avslutter Tor-Erik Olimb og ler.

Lærdom

PLUSS:

  • Kontroll på både økonomi og drift
  • Kort vei fra ledelse til de som gjør jobben
  • Ansett folk som er flinkere enn deg og som har alternative synspunkter

MINUS:

  • Vær «hands on», nye regnskyll kan komme…