Nyskapende pasientforløp på Sykehuset i Østfold

Sykehuset Østfold startet høsten 2017 opp et prosjekt, Nyskapende pasientforløp, som skal møte noen noen av utfordringene som helse- og omsorgstjenesten står ovenfor.

Sykehuset Østfold Kalens

Prosjektet er et innovasjonspartnerskap, der Sykehuset Østfold samarbeider med sine partnere. Målet er økt nytenkning og økt innovasjon.

Det skjer en stor endring i samfunnet. Teknologisk utvikling  og nye digitale løsninger på samfunnets utfordringer. Gjennom prosjektet ønsker Sykehuset Kalnes å drive innovasjon i helsesektoren.

De er på jakt etter løsninger og tjenester som kan føre til at personer med alvorlig/langvarig sykdom kan få en god oppfølging i perioder de er hjemme. Gjennom de nye teknologiene håper de at pasientene kan bli mer delaktige og forstå mer av egen sykdom. Helsepersonell vil gjennom de teknologiske løsningene kunne gi pasientene bedre oppfølging i periodene de er hjemme. I tillegg vil man etterhvert kunne gi pasienter individuell behandling ved hjelp av analyse.

Samarbeid med næringslivet

En viktig del av innovasjonsprosjekter er samarbeid med næringslivet. Derfor vil det arrangeres to dialogmøter der næringslivet kan få innblikk i sykehusets behov. Sykehuset skriver selv på sine nettsider at «Formålet med disse møtene er å komme i dialog med markedet for å drøfte problemstillingen, få innspill og avklare innovasjonspotensial«.

Det er virkelig spennende innovasjon på gang på Sykehuset Østfold. Og sammen med næringslivet og sine samarbeidspartnere vil løsninger som imøtekommer helse- og omsorgssektorens utfordringer bli utviklet!

Og hvor er sentrum i denne utviklingen – jo i Østfold, så klart!

Les mer om innovasjonspartnerskapet og prosjektet her: https://sykehuset-ostfold.no/innovasjonspartnerskap#prosjektets-faser-og-tidslinje