NxTech AS i Fredrikstad er internasjonalt ledende innen produktutvikling for software og elektronikk!

Hos NxTech AS i Fredrikstad er de så internasjonalt ledende, på produktutvikling innen elektronikk og software, at det tok kun tre dager fra de informerte Samsung om sin «nye» måte å benytte strøm fra mobiltelefon til trådløse tilbehør, til de fikk besøk av flere ingeniører fra Korea.

Her kan dere lese litt mer om hvorfor de er så dyktige og kompetente!

Hva er det som gjør at det er så bra å jobbe hos NxTech?

– Vi gjør produktutvikling for andre bedrifter og gründere. Det er stor variasjon i produkttyper og bransjer vi jobber med. Et prosjekt varer normalt fra 5 til 15 måneder, og det kan oppleves som å bytte jobb når man går fra et prosjekt til et annet. Det gir kontinuerlig variasjon og utfordringer til alle involverte.

Hva er årsaken til at dere lykkes som innovativt selskap?

– Det er vanskelig å peke på en enkelt ting. Kunnskapsrike og interesserte medarbeidere som er genuint opptatt av sine fagområder er viktig. Samtidig er kreativitet og det å tørre å stå for utradisjonelle løsninger viktig. Vi prøver å passe oss for å bli ekspertene som står i veien for innovasjon. Eksperter kan ha lett for å innta holdningen: «Glem det – dette har vi greie på og en sånn løsning du foreslår har vi ikke sett før så derfor går det ikke».

Hvorfor burde unge/de som er i utdanning/nyutdannede søke jobb hos dere?

– Det passer ikke alle å jobbe i et slikt miljø. Noen foretrekker større grad av forutsigbarhet enn hva vi kan tilby. Innovative prosjekter betyr ofte at det må gjøres hyppige kursendringer i gjennomføringen av et prosjekt. Prosjektdeltakerne må ofte påta seg oppgaver de egentlig ikke kan. Kontinuerlig læring er et stikkord – du må være fan av det og se på det som en spennende utfordring. Mens andre ser på læring som noe som foregår på skole/universitet/kurs så må vi se på læring som en integrert del av hverdagsoppgavene.

Hvordan kan man få jobb hos dere – hva skal til/ser dere etter? 

– En bachelorgrad eller mastergrad innen teknologiske fag er et bra utgangspunkt. Fagområdene hos oss er primært elektronikkutvikling, programvareutvikling men også generell produktutvikling og innovasjon/ledelse/prosjektledelse. Vi forsøker ha balanse i alder, yrkeserfaring og andel kvinner/menn. Noe har vi lykkes bra med, andre ting ikke så godt. Vi ønsker oss for eksempel flere kvinner i tekniske stillinger.

Dere som er en av fremtidens arbeidsplasser – hvorfor skal Østfold-foreldre være stolte av dere og fremsnakke dere til de unge?

– Digitalisering og moderne industri ble først beskrevet som et spøkelse som stjeler arbeidsplasser. Ved nærmere ettertanke har det gått opp for mange at det er også nye markeder og nye forretningsmodeller med kjempe-potensiale. Det er en utvikling hvor det er nytteløst å kjempe imot. Ved å bruke kreftene på å finne gode bruksområder for ny teknologi (og nye lønnsomme forretningsmodeller) skapes nye muligheter som oppveier de negative konsekvensene og mer til. Det er her vi ønsker å være.

Les mer om NxTech

Les mer om Østfold-ambassadør Alexander Hoff

Se videopresentasjon fra NxTech her:

https://youtu.be/tMOVwEbAy28