Nortura Hærland, Eidsberg-bedriften som sysselsetter flere hundre mennesker!

Vi sendte Martin Beyer Olsen på tur til Nortura Hærland i Eidsberg kommune for å finne ut hva som skjer på innsiden av den massive bedriften som mottar hele 37.000 tonn med fjærkre i året.

Se video: