NHO: Rekordmange forskningsbedrifter i Østfold får skattefradrag

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Tallene for 2017 er nå klare og viser en positiv utvikling for Østfold.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Rekordmange norske bedrifter får fradrag på skatten for å forske. Nye tall viser at antallet aktive prosjekter i Østfold økte med 12 prosent det siste året. Den største næringen er IKT.  De største Skattefunn-prosjektene Østfold er Gresvig As, Epiguard As, Esmart Systems As og Borregaard AS.

Slåttland Mek. er en av mange bedrifter i Østfold som har aktive prosjekter med støtte fra SkatteFUNN. Foto: Jarle Vegar Grønberg Brynildsen.

– Funnene fra ordningen viser at bedriftene i Østfold er fremoverlente og innovative, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.

Antall aktive Skattefunnprosjekter økte fra 126 til 244 i Østfold i tidsperioden 2013 til 2017. Dette er en økning på 94 % som er litt over landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet: 92%).

Regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen

– Å forske og satse på nye områder er kostbart og veldig risikofullt. Derfor er det avgjørende at bedriftene har tilgang til virkemiddelapparatet som kan være med å ta noe av risikoen, understreker Gulbrandsen.

– Gevinsten av vellykkete risikofylte prosjekter er stort – både med tanke på lokale arbeidsplasser og verdiskapning, derfor trenger bedriftene all støtten de kan få, avslutter Gulbrandsen.

Hentet fra NHO Østfold