Næringsministeren lyttet til næringslivet i Østfold

NHO Østfold inviterte statsråd Torbjørn Røe Isaksen til Østfold for å lære mer om innovasjon og forskning i næringslivet. Statsråden ble ikke skuffet.

Næringsministeren besøkte Slåttland Mek. i Rakkestad, Borregaard i Sarpsborg og avsluttet Østfold-dagen med lunsj og toppledersamling på Refsnes Gods i Moss. Dagen var en invitasjon fra NHO Østfold. Bakgrunnen for invitasjonen var statsrådens ønske om innspill til politiske tiltak og virkemidler innenfor forskning og innovasjon i næringslivet.

Næringsministeren hos Slåttland Mekaniske. Her sammen med Roald Gulbrandsen, Regiondirektør i NHO Østfold.

Næringsministeren hos Slåttland Mekaniske. Her sammen med Roald Gulbrandsen, Regiondirektør i NHO Østfold.

– Bedriftene i Østfold er dyktige på forskning, innovasjon og omstilling. Derfor mente jeg at statsråden ville få stor glede og nytte av å møte disse bedriftene, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.

På Jeløy møtte statsråden 30 toppledere fra ulike bransjer i Østfold for å høre hvordan innovasjon og forskningspolitikken kunne bli enda bedre.

–  Å være rundt på bedriftsbesøk er veldig viktig. Jeg får masse tall, masse rapporter og masse beskrivelser av hvordan ordninger fungerer, men det er noe helt annet å besøke en arbeidsplass, snakke med folk direkte, forteller statsråden til Moss Avis.

– Regjeringen har gjort gode grep for å gjøre bedriftene enda mer konkurransedyktige, men vi må alltid se på forbedringsmuligheter. Blant annet må virkemiddelapparatet være enklere å forstå og mindre byråkratisk, understreket regiondirektør Gulbrandsen.

Statsråden var tydelig imponert over alle de omstillingsdyktige bedriftene i Østfold. Hos Slåttland Mek. fikk han se nærmere på deres VR-digitaliseringsprosjekt som får støtte fra SkatteFUNN. Ministeren var også klar på at han burde ha besøkt Borregaard tidligere.

– Jeg skulle vært her allerede da jeg var kunnskapsminister. For Borregaard er selve eksempelet på en kunnskapsbedrift, der doktorgrader og fagarbeidere utfyller hverandre, sa statsråden til Sarpsborg Arbeiderblad.