Et mangfoldig næringsliv

Østfold har en sterk befolkningsvekst, robust bystruktur og godt utbygd infrastruktur.

Næringsstrukturen er variert med høy industrikompetanse, godt kvalifisert arbeidskraft og sterke kompetansemiljøer.

Det er stadig nyetableringer og fylket er flust med inkubatorer, akseleratorer og rådgivere som hjelper deg, enten du ønsker å starte for deg selv eller å utvikle eksisterende bedrift.

For å holde trykk på den videre utviklingen av Østfolds næringsliv, er det viktig nettopp å stimulere til oppstart av nye bedrifter.

Østfold har stor tiltrekningskraft og Mulighetsrikets viktigste oppgave er derfor stadig å legge til rette for flere, nye arbeidsplasser.

Rådgiving og hjelp til å starte bedrift i Østfold

Ønsker du direkte rådgiving og hjelp til hvordan du kan etablere deg eller videreutvikle bedriften i Østfold? Ta gjerne kontakt med oss i Mulighetsriket, så kobler vi på de rette ressursene for deg og din bedrift.

Step 1: Starte bedrift

Ønsker du å drive din egen bedrift eller selskap er det mange i Østfold som kan hjelpe deg i gang. Oversikt over de som kan hjelpe deg gjennom etableringsfasen.

Næringshagen Østfold

Næringshagen Østfold: Rådgivning og oppfølging av entreprenører, kompetanseheving, nettverksbygging, prosjektledelse og -utvikling.

Etablererservice Østfold

Etablererservice Østfold: Etablererservice tilbyr grunnkurs i etablering og individuell veiledning av flinke folk som vet hvordan markedet ser ut og hva du må huske under etableringen.

Smart Inkubator

Smart Inkubator: Smart Inkubator hjelper oppstarts- og knoppskytingsbedrifter med utvikling og kommersialisering, og til å bli investorklare.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge: Har du en unik idé, skal du etablere eller driver du virksomhet i Østfold? Innovasjon Norge tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.

Drivhuset

Drivhuset: Tilbyr veiledning, workshops og møteplasser for ideer og bedrifter i tilknytning til høgskolen i Østfold.

Blender akselerator

Blender akselerator: Akseleratorprogram for oppstartsbedrifter med vekstambisjoner. Her får du gratis kontorplass og tett oppfølging og veiledning.

Step 2: Samarbeid og gründermiljøer

Er du på jakt etter en fleksibel kontorplass eller ønsker du mer informasjon om Østfold gründermiljøer ta en titt her.

Verket FabLab er et medlemsbasert fellesverksted som har fokus på Digital Fabrication og prototyping, men som også tilbyr undervisning, opplæring og småskala produksjon.

Coworking Space Moss: I det nye teknologibygget I Moss kan du bli del av et spennende kontorfellesskap. Her er det muligheter både for kortere og lengre perioder.

Blender Collective er et nettverk av kreative næringer og andre nyskapende bedrifter. Nettverket har lokaler i både Fredrikstad og Halden.

Makerspace Fredrikstad er en forening for deg som liker å skape ting, utforske teknologi og lære nye ting.

Drivhuset Østfold er et gratis tilbud som hjelper deg med å utvikle din drivkraft for entreprenørskap.

Step 3: Utvikle bedrift

Videreutvikling kan være avgjørende for drift de neste årene. God rådgivning og kunnskap om finansieringsmuligheter er derfor viktige verktøy å ta med seg inn i fremtiden. Nedenfor er de som kan komme til nytte dersom du ønsker å se på muligheten for å utvikle din bedrift.

Innovasjon Norge: Tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.

Østfold Follo Nyskapingsfond: ØFN kan bidra med kapital, kompetanse og nettverk og være en aktiv partner gjennom styrearbeid og rådgivning. Fondet investerer i enkeltselskaper som i hovedsak har sitt utspring fra kunnskapsmiljøer, næringslivet og gründere i Follo og Østfold.

Blender akselerator, Star Cap: Hjelper deg å få kontakt med potensielle investorer.

Fredrikstad Næringsfond: Næringsfondet støtter til tiltak som fremmer vekst og nyskaping i Fredrikstad.

Østfold fylkeskommune: Fylkeskommunen har støtteordninger blant annet rettet mot etablering av bedriftsnettverk, internasjonal prosjekt og større arrangement.

Oslofjordfondet: Finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

SIVA: Siva investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering.

ENOVA: Gir støtte til å investere i bedre energi- og klimaløsninger.

Forskningsrådet: Gir støtte til forskning og innovasjon i næringslivet.

Step 4: Nettverk og klynger – omstilling for fremtiden

I Østfold har vi gode muligheter for vekst innenfor fremtidens næringsliv. Digitalisering og grønt skifte er globale trender hvor vi har fordeler. Her er informasjon om hvordan ulike Østfold-bedrifter planlegger for fremtiden. Driver du selv en bedrift og ønsker å være en del av et større fagmiljø er det allerede etablert klynger og nettverk innenfor mange ulike bransjer.

NCE Smart Energy Market

Blender Collective

Borg Plastnett

BIM verdinettverk

Biogass Oslofjord

Energiforum Østfold

Gjenvinning Østfold

Klima Østfold

Lean Forum Østfold

VIKEN Teknologinettverk

Helsenettverk GRO

Maritim og logistikk nettverk

Guldkorn – Smak på Østfold

VisitØstfold

Næringsforeninger

Å ta vare på eksisterende næringsliv er en av de viktigste oppgavene vi må ivareta for å sikre vekst i Østfold. Næringsforeningene arrangerer jevnlige møter for lokalt næringsliv, og er med på å sette næringslivssaker på dagsorden.

Suksessrike bedrifter og kjente merkevarer fra Østfold