Et mangfoldig næringsliv

Østfold har en sterk befolkningsvekst, robust bystruktur og godt utbygd infrastruktur.

Næringsstrukturen er variert med høy industrikompetanse, godt kvalifisert arbeidskraft og sterke kompetansemiljøer.

Det er stadig nyetableringer og fylket er flust med inkubatorer, akseleratorer og rådgivere som hjelper deg, enten du ønsker å starte for deg selv eller å utvikle eksisterende bedrift. For å holde trykk på den videre utviklingen av Østfolds næringsliv, er det viktig nettopp å stimulere til oppstart av nye bedrifter.

Østfold har stor tiltrekningskraft og Mulighetsrikets viktigste oppgave er derfor stadig å legge til rette for flere, nye arbeidsplasser.

Starte eller utvikle bedrift
steg for steg

Ønsker du å starte din egen bedrift, vite mer om gründermiljøene, utvikle bedriften, finne ut mer om nettverk og klynger eller omstilling for fremtiden er det mange i Østfold som kan hjelpe deg.

 1. Starte bedrift

  Ønsker du å drive din egen bedrift eller selskap er det mange i Østfold som kan hjelpe deg i gang. Oversikt over de som kan hjelpe deg gjennom etableringsfasen.

  Rådgivning og oppfølging av entreprenører, kompetanseheving, nettverksbygging, prosjektledelse og -utvikling.

  Etablererservice tilbyr grunnkurs i etablering og individuell veiledning av flinke folk som vet hvordan markedet ser ut og hva du må huske under etableringen.

  Smart Inkubator hjelper oppstarts- og knoppskytingsbedrifter med utvikling og kommersialisering, og til å bli investorklare.

  Har du en unik idé, skal du etablere eller driver du virksomhet i Østfold? Innovasjon Norge tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.

  Tilbyr veiledning, workshops og møteplasser for ideer og bedrifter i tilknytning til høgskolen i Østfold.

  Akseleratorprogram for oppstartsbedrifter med vekstambisjoner. Her får du gratis kontorplass og tett oppfølging og veiledning.

 2. Samarbeid og gründermiljøer

  Er du på jakt etter en fleksibel kontorplass eller ønsker du mer informasjon om Østfolds gründermiljøer ta en titt her.

  Et medlemsbasert fellesverksted som har fokus på Digital Fabrication og prototyping, men som også tilbyr undervisning, opplæring og småskala produksjon.

  I det nye coworking bygget på Verket i Moss kan du bli del av et spennende kontorfellesskap. Her er det muligheter både for kortere og lengre perioder.

  Et nettverk av kreative næringer og andre nyskapende bedrifter. Nettverket har lokaler i både Fredrikstad og Halden.

  En forening for deg som liker å skape ting, utforske teknologi og lære nye ting.

  Et gratis tilbud som hjelper deg med å utvikle din drivkraft for entreprenørskap.

 3. Utvikle bedrift

  Videreutvikling kan være avgjørende for drift de neste årene. God rådgivning og kunnskap om finansieringsmuligheter er derfor viktige verktøy å ta med seg inn i fremtiden. Nedenfor er de som kan komme til nytte dersom du ønsker å se på muligheten for å utvikle din bedrift.

  Tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.

  ØFN kan bidra med kapital, kompetanse og nettverk og være en aktiv partner gjennom styrearbeid og rådgivning. Fondet investerer i enkeltselskaper som i hovedsak har sitt utspring fra kunnskapsmiljøer, næringslivet og gründere i Follo og Østfold.

  Hjelper deg å få kontakt med potensielle investorer.

  Fylkeskommunen har støtteordninger blant annet rettet mot etablering av bedriftsnettverk, internasjonal prosjekt og større arrangement.

  Næringsfondet støtter til tiltak som fremmer vekst og nyskaping i Fredrikstad.

  Finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

  Siva investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering.

  Gir støtte til å investere i bedre energi- og klimaløsninger.

  Gir støtte til forskning og innovasjon i næringslivet.

 4. Nettverk og klynger – omstilling for fremtiden

  I Østfold har vi gode muligheter for vekst innenfor fremtidens næringsliv. Digitalisering og grønt skifte er globale trender hvor vi har fordeler. Her er informasjon om hvordan ulike Østfold-bedrifter planlegger for fremtiden. Driver du selv en bedrift og ønsker å være en del av et større fagmiljø er det allerede etablert klynger og nettverk innenfor mange ulike bransjer.

Rådgiving og hjelp til å starte bedrift i Østfold

Ønsker du direkte rådgiving og hjelp til hvordan du kan etablere deg eller videreutvikle bedriften i Østfold?

Ta gjerne kontakt med oss i Mulighetsriket, så kobler vi på de rette ressursene for deg og din bedrift.

mulighetsriket_logosymbol_orange_RGB

Næringsforeninger

Å ta vare på eksisterende næringsliv er en av de viktigste oppgavene vi må ivareta for å sikre vekst i Østfold. Næringsforeningene arrangerer jevnlige møter for lokalt næringsliv, og er med på å sette næringslivssaker på dagsorden.

Suksessrike bedrifter og kjente merkevarer fra Østfold