Fakta om Mysen

  • Ligger i Indre Østfold.
  • Rundt 6.500 innbyggere.
  • Gode kommunikasjoner med nye E18, buss og jernbane inn mot Oslo og øvrige Østfold-byer.
  • Fikk bystatus 1997.
  • Landbrukskommune med Nortura Hærland som største enkeltbedrift innen matproduksjon.
Ungdom på konsert

Ca. 6.500
innbyggere.

Mysen: Ligger i Indre Østfold

Ligger i
Indre Østfold.

Mysen: Folkemengde

Fikk bystatus
i 1997.