Mulighetsriket-konferansen kan avløse Østfoldkonferansen

Anders Johansen håper Østfold fortsatt kan ha sin egen konferanse for næringslivet etter at fylket forsvinner inn i Viken. Fredag blir det klart om «Partnerskap for næringsutvikling i Østfold» påtar seg arrangementet.

 

Kronikk av Anders Johansen, daglig leder Næringshagen Østfold.

En felles stor næringskonferanse bør være en viktig årlig begivenhet, for å skape et attraktivt samlingspunkt for offentlig og privat næringsliv i regionen. Den skal være samlende, skape engasjement, stimulere til nettverksbygging, bygge felles kunnskap, bidra til samarbeid på tvers av bransjer og øke kjennskapen om bedriftene i regionen. Det skal samtidig være en god arena for å stake ut retning for regionens utvikling og inspirere ved å gi faglig påfyll om hvordan enhver bransje kan være utviklingsorientert og innovativ. Det vil i tillegg gi en god utviklingstrend som forhåpentligvis vil skape vekst og attraktivitet i hele regionen. Dette er også vesentlig for å forme vår fremtid og sørge for at vi er på offensiven innen næringsutvikling.

I 16 år har Østfoldkonferansen vært denne arenaen og engasjert flere hundre deltakere hvert eneste år, samt bidratt til en positiv utvikling av Østfold-samfunnet. Undertegnede fikk muligheten til å sitte i konferansestyret for årets Østfoldkonferanse som gikk av stabelen i januar. Siden Østfold fylkeskommune fra januar 2020 går inn i Viken, ble dette historiens 16. og siste konferanse. Denne Østfoldkonferansen hadde temaet vekst og muligheter, og det grønne skiftet sto selvfølgelig sentralt. Det var også fokus på hvordan vi kan benytte vårt solide industrifylke til å produsere mer miljøvennlige produkter, samt utvikle ny teknologi og produksjonsmetoder som vi kan kommersialisere.

 

Siden Viken f ylkeskommune ikke er operativ før fra årsskiftet vil det ikke være mulig å få midler eller ressurser til å gjennomføre en ny konferanse neste år. Det må også tas stilling til hvordan den nye fylkeskommunen vil tenke i forhold til ulike regionale konferanser og om dette er noe de vil satse på. For å unngå et opphold i konferanserekken på bakgrunn av dette, var konferansestyret opptatt av å finne en løsning til hvordan vi kan få på plass en konferanse i 2020. Det ble derfor rettet en oppfordring til Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold om at de bør ta en ledende rolle i en mellomperiode. Samt at LO og NHO også bør inviteres med som samarbeidspartnere for å sikre videre god forankring mot næringslivet.

Det kan derfor være store muligheter for at Mulighetsriket som er et fyrtårnsprosjekt gjennom Partnerskapet for å bedre Østfolds omdømme som næringsregion, nå kan bli ansvarlig for neste års konferanse. Dermed har man et godt utgangspunkt med en aktør som er meget næringslivsorientert og som gjennom prosjektperioden har bygd opp regionens samlende plattform for næringslivsstoff. Samtidig vil også Follo nå inviteres inn i Partnerskapet og dermed vil også denne delen være naturlig å tenke inn i den nye regionen som konferansen skal dekke. Dette vil da åpne muligheten for oss til å ta en plass i Viken og definere oss inn som en stor samlende region. På bakgrunn av dette bør vi få ha en slik konferanse som en årlig begivenhet inn i fremtiden. Det er derfor nå bare å håpe at det åpnes en mulighet for konferansens fremtid når Partnerskapet skal ta stilling til dette på fredag.

Les mer om Partnerskapet

Se video fra Østfoldkonferansen 2019: