– Vi må ha jobbvekst i privat sektor

La oss heie på våre jobbskapere og sørge for at Østfold er en god næringsvert. Arbeidet må starte allerede nå med regjeringserklæringen, skriver NHOs regiondirektør Roald Gulbrandsen i dagens utgave av Fredriksstad Blad.

Foto: Erik Sandersen

På mandag forrige uke gikk østfoldingene til stemmeurnene for å velge hvem som skal representere dem på Stortinget de neste fire årene. Det ble et spennende valg hvor de borgerlige partiene endte opp med flest mandater. Uavhengig av valgresultat er det én ting som er viktigere enn noe annet for Østfold og Norge: å skape flere arbeidsplasser. Det må være oppgave nummer én, fra dag én, for en ny regjering.

Østfold trenger kraftig vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor i årene fremover. Vi har altfor mange ledige hender som kan og vil gjøre bedre nytte av seg. Det er solide, trygge og lønnsomme jobber i lokale bedrifter med høy verdiskapning som i stor grad bidrar til å finansiere skoler, sykehjem og veier.

Disse jobbene blir ikke vedtatt av politikere. De skapes av lokale bedrifter, av dyktige gründere og av hardtarbeidende østfoldinger. De har som mål å skape verdier, med den positive effekten at arbeidsplasser skapes, slik at vi kan opprettholde velferden vår.

Selv om politikerne ikke kan vedta nye jobber, spiller de en avgjørende rolle for å bedre Østfold som vertskap for lokalt næringsliv. Det er de som må sørge for at jobbskaperne i Østfold får de beste rammebetingelser som mulig, slik at arbeidsplassene kan skapes. Dette blir politikernes viktigste oppgave fremover:

Sørge for at østfoldinger har den riktige kompetansen til å gjøre jobben, både i dag og i morgen. Yrkesfaglig og teknologisk kompetanse av høy kvalitet er avgjørende for bedriftene i Østfold.

Vi må ha gode veier, jernbane og infrastruktur som gjør at folk kommer seg på jobb, og at bedriftene får råvarer inn og ferdige produkter ut. Det krever at Østfoldprosjektene i Nasjonal transportplan (NTP) følges opp med bevilgninger.

Gjøre det lettere å starte og drive virksomhet. Da trenger vi et skatte- og avgiftssystem som sørger for at bedrifter i Østfold kan fortsette å konkurrere med store internasjonale bedrifter. I tillegg er svært mange lokale bedrifter avhengig av EØS- og andre handelsavtaler.

Øke satsingen på næringsrettet forskning og utvikling med en tettere samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene. Næringslivet i Østfold har i dag et godt samarbeid med f.eks. Hiof, NMBU og Glemmen VGS. Dette må bygges videre på.

Jobbe for et seriøst arbeidsliv. Enkelte bransjer står i fare for å forsvinne på grunn av svart arbeid. Skatteetaten har anslått at svart arbeid koster oss 40 milliarder kroner årlig. Dette er penger som skulle gått til skoler, sykehjem og veier. Regjeringen må lede an reformen i offentlig sektor, styrke kravene til veiledning i tilsynsorganer, forenkle rapporteringsregimer og gjøre det lett å drive hvitt.

Perspektivmeldingen var soleklar på at vi trenger mange flere nye arbeidsplasser i privat sektor de neste årene og da er vi nødt til å ha Østfoldpolitikere som gir lokale bedrifter de beste rammene for å lykkes slik at unge østfoldinger har et sted å jobbe i fremtiden også. Med en stortingsbenk full av stolte østfoldinger, la oss heie på våre jobbskapere og sørge for at Østfold er en god næringsvert. Arbeidet må starte allerede nå med regjeringserklæringen.