Lykke til du som tør, vi skal støtte deg så godt vi kan!

Forestill deg en ung gründer fra Østfold, som har åpnet en butikk som selger sine egne varer. Denne personen har gjort det færreste av oss tør å gjøre, men som vi alle er avhengig av. Personen har satset, lyktes og skapt verdier.

Tekst: Roald Gulbrandsen.

Vi trenger 600.000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene om vi skal holde tritt med velstandsutviklingen, og mange av disse jobbene må komme i Østfold. Derfor fokuserer vi ekstra mye på nystartede bedrifter gjennom nysatsingen «NHO Gründer», som ble lansert først i Østfold. Vi skal gjøre alt vi kan for at hverdagen til gründerne skal bli så bra som mulig.

Handelshøyskolen BI og professor Torgeir Reve har undersøkt og funnet at i årene 2003-2014 ble to av tre nye arbeidsplasser skapt i de nye og unge bedriftene. I denne perioden ble 220.000 nye heltids arbeidsplasser skapt i de nyetablerte bedriftene. Det ligger et stort potensial i Østfold i å legge til rette for at gode gründerprosjekter skal lykkes i årene som kommer.

De første årene er som kjent de mest kritiske i en gründerbedrifts liv. Kanskje ikke så rart at denne perioden ofte kalles «blodbadfasen». Derfor er det avgjørende at nyetablerte bedrifter har tilgang til kapital og at det er attraktivt å investere i ferske bedrifter. KapitalFUNN er et godt eksempel på nettopp dette. Ordningen innebærer at man kan få opptil 500.000 i fradrag på skatten årlig ved å investere i nye bedrifter privat.

Videre er det utslagsgivende å forenkle hverdagen til gründerne. Gründeren som har satset alt på en god ide må bruke minst mulig tid på byråkrati, og mest mulig tid på å skape verdier og vokse. Derfor er det gledelig at kravet til årsberetning for småbedrifter er fjernet. Slike enkle tiltak treffer de ferske bedriftene og frigjør ressurser. Det er viktig når gründeren gjør alt fra A til Å.

Takk til deg som tør å satse!

Til slutt ønsker jeg å si tusen takk! Takk til deg som tar en sjanse og satser. Som går fra det trygge til det som er mindre trygt, for å følge en drøm eller oppnå et mål. For når du tar sjansen og lykkes, da vinner vi alle. Dere utgjør en nøkkelrolle i vårt samfunn og vi ønsker å bidra til at enda flere østfoldinger ønsker å starte bedrift, og til at enda flere lykkes. Lykke til, vi skal støtte deg så godt vi kan.

Ønsker du rådgivning til å starte bedrift i Østfold eller flytte bedriften din hit?

Hvorfor er Østfold så bra? Se på denne da vel…

https://www.youtube.com/watch?v=RnrzOcdeBR8