Hva kan kreativ næring bidra med i Østfold?

Østfold, med sine lange industritradisjoner, er kanskje ikke det fylke man forbinder med kreativitet, men det er akkurat kreativitet og kreativ næring vi må satse mer på i framtiden.

Kreative næringer erstatter gammel industri, ved å omdanne avindustrialiserings utfordringer til vekstmuligheter. Videre er sektoren ofte først til å omfavne nye trender, bidra til bærekraftig utvikling og stimulere vekst i andre sektorer. Mange byer og regioner i Europa har oppfordret kreative næringer til å regenerere tidligere industriområder, med sikte på å løse både sosiale og økonomiske problemer. Nå er det på tide at også Østfold utvikler seg ved hjelp av den kreative bransjen.

Hva er kreativ næring?

Kreativ næring, opplevelsesnæring, kulturnæring eller «creative industries» er begreper brukt for å definere virksomheter som fokuserer på individuell kreativitet. Med andre ord næringer som fremstiller mer eller mindre kommersialiserte kulturelle utrykk som primært kommuniserer gjennom estetiske virkemidler som symboler, tegn, bilder farger, bevegelser, former, lyder og fortellinger (1). Vi kan nevne trykte medier, enkeltkunstnere, kulturorganisasjoner, arkitekter, tv, radio, film, foto, annonse, reklame, design, musikk og kulturarv som eksempler på kreative næringer. Ofte er også spill, software og R&D inkludert i forskjellige definisjoner.

Bransjen anvender totalt 68000 arbeidstakere, noe som utgjør 2,6% av norske arbeidsplasser. I tillegg er det ytterlige 24000 kulturelle/kreative yrkesarbeidere engasjert utenfor kreativ sektor. Totalt kan vi snakke om 92000 arbeidere i denne brede kreative økonomien, med omtrent 3,5% av all sysselsetting i norsk økonomi (2). I Østfold utgjør kreativ næring hele 3% av alle arbeidsplasser, med både kreative yrker og andre ansettelser kreativ næring skaper.

Hva kan kreative næringer bidra med?

Selv om lønnsomhet i sektoren er lavere enn i norsk næringsliv, varierende over tid og fallende i perioder (1), så har bransjen flere funksjoner i samfunnet enn verdiskapning. Kreative næringer skaper heller ikke så mange arbeidsplasser som andre sektorer, men de bidrar til inkludering. Det er nemlig disse, som f.eks skaper læreplasser for unger som faller utenfor de tradisjonelle yrkene.

Kreative virksomheter skaper ikke-monetære verdier, som utgjør et viktig element i regioners attraktivitet. Sektoren kan f.eks. påvirke næringsliv som vanligvis ikke regnes som kreative til kreativitet, noe som bidrar til innovasjon. Kreative personer og bedrifter skaper også positivt omdømme, setter regionen på kartet og øker interessen (3). Sektoren er profileringssterk og kunnskapsbasert, tidlig digitalisert, bærekraftig og grønn.

Bransjen bidrar også med økt bostedsattraktivitet. Kreative bedrifter tilfører ofte en estetisk dimensjon, vakre bygninger eller byrom. Kultur og opplevelsestilbud øker også attraktivitet som bosted. Forskning viser at kommuner som satser på kultur og kreative næringer tiltrekker seg befolkning med høyere utdanning. Kreative næringer forsterker også lokal kultur og identitet, ved å skape atmosfære og samle folk (3).

Det er viktig å støtte lokale kreative næringer, for det er disse som bidrar enormt til regionutvikling og skaper mer attraktivbosted for oss alle. Man trenger ikke å se mot Oslo for å finne dyktige arkitekter, fotografer, håndverkere, designere, utviklere eller andre kreative sjeler. Vi har alt vi trenger i en armlengdes avstand.

Les mer om Østfold-ambassadør Marta

 

STARTE BEDRIFT I ØSTFOLD

LES MER OM ØSTFOLD

MØT ØSTFOLD-AMBASSADØRENE

 

(1) Espelien, Anne; Gran, Anne-Britt (2011): Kulturnæringens betydning for norsk økonomi. Menon Economics. https://www.menon.no/wp-content/uploads/23statistikkforkulturnringen2.pdf
(2) Power, Dominic; Spilsbury, Mark (2017): Dynamic mapping of Norway’s cultural and creative economy. Kunnskapsverket. https://kunnskapsverket.org/sites/default/files/DynamicOK_0.PDF
(3) Vareide, Knut (2013): Kreative Næringer, er de viktige for Østfold i et attraktivitetsperspektiv? Telemarksforskning. http://www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/2447.pdf