IFE i Halden først ut i verden med nytt brensel for kjernekraftverk

Institutt for Energiteknikk (IFE) er mest kjent for atomforskning og deres to forskningsreaktorer i Halden og på Kjeller.

Kontrollrommet. Foto: Stein Johnsen, Halden Arbeiderblad.

IFE har etablert et raskt voksende og solid forskningsmiljø innen fornybar energi samt at de også er et av Norges mest kompetente institutt innen petroleumsforskning. I 30 år har de bidratt til bedre utnyttelse av petroleumsressursene.

Akkurat nå forskes det på thoriumbrensel i reaktoren inne i Månefjellet. IFE er svært sentral i utviklingen av det som kalles «thoriumeventyret» i Norge.

– Vi har verifisert materialene i fire år nå. Siden har vi jobbet med å bygge en industriell prosess for å framstille pellets, og det er de første hundre av disse vi nå laster inn i reaktoren, sier sjefen for Thor Energy, Øystein Asphjell, til Teknisk Ukeblad.

Les hele artikkelen i Halden Arbeiderblad her.