Hvor viktig er EU, og EØS-avtalen, for oss i Østfold?

Sist uke besøkte vi Østfold-ambassadørene Brussel, og fikk møte ulike norske instanser som jobber for våre vilkår i Europa. Østfold er den næringslivsregionen i Norge, som mottar størst økonomisk støtte gjennom ulike EU-programmer.

Østfold-ambassadører på besøk hos Europa parlamentet: Marthine, Maren Anna, Tor Jacob, Stig, Marlene, Timur, Helene, Kennet og undertegnede, Alexander.

At EU regionen er viktig for oss i Østfold, er det liten tvil om. Vi fikk tidlig lære av Osloregionens Europakontor i Brussel, at så mye som 49 % av sakene i Østfolds kommunestyrer, og fylkesmøter, er direkte berørte av EU/EØS. Dette ble også bekreftet av Norges delegasjon til EU, og NHOs kontor i Brussel.

Videre fikk vi lære at så mye som 70 % av all import til Norge, kommer fra EU land, og hele 80 % av all eksport fra Norge, går direkte til EU. Når vi ser på eksport i et Østfold perspektiv, er det klart at en region med så stor industri, jordbruk- og skogbruksnæringer, samt alle våre gode kraftselskaper, i hopetall indre Østfold – som tilsier at EUs indre marked er svært viktig for vår fremtid.

Det ble svært tydelig for oss i Mulighetsriket, at EØS-avtalen er Norges viktigste avtale. Gjennom den har vi nemlig tilgang til EUs indre marked med fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer. Dette er de såkalte fire friheter.

Skryt til Østfold

Vi ble opplyst av Norges Forskningsråd i Brussel, at Østfold er den region i Norge som mottar størst «funding» (økonomisk støtte) til næringslivet. Så næringslivet i Østfold er desidert offensive, og svært dyktige. De som drar det største lasset her, er selvsagt Borregaard i Sarpsborg, men også Nordic Aquafarms i Fredrikstad ble trukket frem.

I tillegg så kommer vi ikke utenom Smart Innovation Norway, i Halden. De ble topprangert – og har vunnet sitt tiende EU Horizon 2020 – prosjekt. De har en høy stjerne, og deres siste prosjekt; E-land, ble vunnet foran 24 konkurrerende prosjekter. Dette prosjektet kan skilte med et budsjett på ca. 60 millioner kroner, og her deltar også bedriftene Schneider Electric Norway, Borg Havn AS, og IFE. Samarbeid på lokalt nivå, der altså.

Det er slikt man blir stolt østfolding av å høre. Så heia Østfold fra meg, 11 andre ambassadører og Brussel!

Det er dog Sør-Trøndelag som region, som får mest EU-støtte totalt, og det er på grunn av NTNU og SINTEF – så vi skulle gjerne sett at akademia (HIØ), og forskningsinstitutter fra Østfold, kommer mer på «banen» her i fremtiden.

Norges rolle i EU

Mange mener at Norge ikke har noe vi skulle «ha sagt», og at vi ikke har en stemme inn i EU. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Det som er korrekt, er at Norge blir i svært mange sammenhenger invitert med inn i ulike EU møter og debatter, for å komme med våre meninger og kunnskaper. Norge blir i mange sammenhenger sett på som et foregangsland i Europa, og har således stor innflytelse på EUs beslutninger og vedtak. Ett konkret eksempel fikk vi fra Bellona.

Miljøpåvirkningen har et sterkt voksende fokus i EU, og Norge er det fremste landet i Europa (ja kanskje i verden), i forhold til insentiver for å benytte El-biler. Dette blir virkelig lagt merke til, og Norge blir benyttet som eksempel til etterfølgelse i EU.

Norge har mottatt ca. 5 milliarder kroner totalt, de siste årene i støtte fra EU. Videre viser Forskningsrådet til, at dette bidrar til en verdiskapning totalt på ca. 39 milliarder kroner (!) for oss. Så at EU og EØS er og blir viktig for Østfold som region, er uten tvil! Vi får full tilgang på det indre markedet – og konkurrerer om midler i en rekke EU-programmer på lik linje med alle EUs medlemsland. Det er også egne programmer for støtteordninger mot både små, mellomstore og store selskaper – så her er det om å gjøre å melde seg på i kampen om midlene. Så bedriftseier i Østfold, jeg oppfordrer deg til å ta en titt på ulike støtteordninger som kan skape vekst i nettopp din bedrift!

Nå er snart året som Østfold-ambassadør over for oss 12 som har vært en del av programmet. Jeg har lært å kjenne 11 andre fantastiske mennesker, møtt flere av de store næringslivs-aktørene her i Østfold, møtt ordførerne og reist byene rundt det siste året. Samtidig som jeg har lært masse om Østfold som jeg ikke visste fra før og som har beriket meg. Så helt avslutningsvis vil jeg oppfordre alle som heier litt ekstra på Østfold, og som har lyst til å vise frem hva som finnes i Østfold til å søke om å bli Østfold-ambassadør i 2019!