Heier du på naboen?

«Den andre byen»

«Indre Enfold»

«Nøtternte i særp.»

Er du Østfolding eller bosatt i Østfold er dette uttrykk du har hørt mange ganger, og du kan sikkert noen andre nedsettende ord og uttrykk om nabobyen? Frasene blir oftest benyttet i vennskapelig rivalisering og i en ertende tone, men vi kommer ikke unna at bykampene står sterkt i fylket vårt. Selv om by- og kommunerivaliseringen nok har avtatt, og vil avta med nye generasjoner, er vi ikke kommet dit at vi heier på naboen. Men hvorfor skal vi det? Hvorfor skal jeg som fredrikstadpatriot håpe på det beste for Sarpsborg og Halden? Er det viktig? Svaret er JA.

Regioner konkurrerer

Østfold er et kompakt fylke med korte reiseavstander. Det bidrar til en høy intern arbeidsmarkedsintegrasjon

Regionene i Norge konkurrerer med hverandre om å være den mest attraktive. Det er viktig for å tiltrekke seg innbyggere som kan bidra med skatteinntekter som sikrer velferden, ressurser i lokalsamfunnene og kanskje også starte nye bedrifter. Store deler av Østfold er et felles bo- og arbeidsmarked, og fylket har en sterk intern arbeidsmarkedsintegrasjon. Det vil si at fylket har en høy grad av intern pendling. Svært mange Østfoldinger bor i en Østfoldkommune og jobber i en annen og de lever dermed sine liv på tvers av kommunegrensene. Og det samme gjelder næringslivet – de ser ikke administrative grenser. Et variert næringsliv og høy grad av arbeidsmarkedsintegrasjon gjør en region mindre sårbar for konjunktursvingninger. Høy intern arbeidsmarkedsintegrasjon har også positiv innvirkning på tilflyttingen til regionen, det bidrar til økt bostedsattraktivitet.

Så om din nabokommune opplever nye bedriftsetableringer, vekst i eksisterende næringsliv eller offentlige virksomheter er det gode nyheter for din kommune fordi det betyr flere arbeidsplasser i din region!

Et samlet Østfold

Et aktuelt eksempel på dette er Moss som er med i konkurransen om å bli ny lokasjon for Politihøgskolen. Skolen er i dag lokalisert i Oslo, men det skal vurderes en utflytting (som et ledd i utflytting av statlige arbeidsplasser). Politihøgskolen har ca. 260 årsverk og 670 studenter. En utflytting vil nødvendigvis ikke bety 260 nye tilflyttere til Moss. Mange vil nok bli boende i Oslo, men på sikt kan en slik etablering bety flere innbyggere, og skatteytere til Østfold. Med arbeidsplass i Moss vil det for mange være ønskelig å bo i Moss, Våler, Råde, Sarpsborg eller en av de andre flotte Østfoldkommunene.  Det er gode nyheter for oss alle- så her må Østfold stå sammen å heie på Moss!

Som Østfoldambassadør vil jeg fokusere på å finne og formidle de gode historiene om samarbeid og godt naboskap. Skal Østfold vinne konkurransen med de andre regionene om mennesker, arbeidsplasser og kapital må vi stå samlet og heie på hverandre. Det gjelder både kommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og ikke minst befolkningen i Østfold. Har du en god historie om samarbeid og naboskap så vil jeg gjerne høre den!

Heia naboen! Heia Østfold!

Av Østfold-ambassadør, Lillan Just-Larsen