Plankebyen Fredrikstad

  • Kalles gjerne «Plankebyen».
  • Ligger ved Glommas munning.
  • Bygger sin historie på solide forsvarsverker, trelast- og teglverksindustri, sjøfart og handel.
  • Gamlebyen fra 1567 er et markant landemerke.
  • Har et livlig og godt variert byliv med masse restauranter, kafeer, barer og butikker som skaper en god atmosfære i bykjernen.
  • Østfolds største by og Norges 7. største kommune med drøyt 80.000 innbyggere.
  • Jernbanen går gjennom byen.
  • Næringslivet spenner over alt fra industri, handel, bygg- og anlegg med høgskole- og forskningsmiljøer. Gjenvinning står sentralt i industrielle nyetableringer.
  • Borg havn på Øra er innfallsporten til Østlandet. Havna har en av Norges mest strukturerte- og kostnadseffektive containerterminaler.
Ungdom på konsert

Ca. 80.000
innbyggere.

Fredrikstad by

Ligger ved
Glommas munning.

Gamlebyen i Fredrikstad

Gamlebyen fra 1567
er et markant landemerke.