Bedriftene i Østfold skaper flere arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet

Regiondirektør i NHO Østfold Roald Gulbrandsen gjestet NRK studio for å legge frem hovedfunnene fra NHOs Økonomibarometer for 2.kvartal 2018.

Næringslivets Økonomibarometer har blitt utarbeidet av NHO siden 2002. Formålet er å gi et anslag på aktivitetsnivå og utviklingen i arbeidsmarkedet og næringslivet. Økonomibarometer tar «pulsen» på næringslivet.

Hovedfunnene for Østfold er:

  1. Østfold-bedriftene er mer positive enn landsgjennomsnittet.
  2. Vi eksporterer stadig mer.
  3. Østfold bygger flere boliger enn resten av landet.
  4. Kraftigere jobbvekst i Østfold enn på landsbasis

Regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen gjestet NRK Østfold studio 21.06.2018.

NRK besøkte Askim Mekaniske Verksted og Quality Hotel Fredrikstad. I tillegg gjestet regiondirektør Roald Gulbrandsen NRKs studio for å drøfte funnene. Regiondirektøren legger vekt på at bedriftene trenger gode rammer for å fortsette den positive utviklingen.

– Konkurransedyktige bedrifter er en forutsetning for velferden vår og det er viktig at Østfold fortsetter å være en god vert for næringslivet, konstaterer Gulbrandsen.

– Eksporten øker og det internasjonalt orienterte næringslivet i Østfold er avhengig av at rammebetingelser som EØS-avtalen fortsetter å fungerer godt fremover, sier Gulbrandsen.

Her kan du se hele innslaget