Esmart Systems: De bygger framtida – for deg og meg!

 

”Intelligence first” er ledestjernen. De driver ekstremsport og bygger framtida for deg og meg. Menneskelig intelligens og digital intelligens satt i system gir kunstig intelligens. Det hele skjer fra Halden, i Østfold…

Teknologi-ekstremsport: Knut H. Johansen, administrerende direktør ved eSmart Systems AS leder gjengen som kobler menneskelig- med digital intelligens = kunstig intelligens. Foto: Erik Sandersen.

– Det vil bli en forutsetning for å skape et konkurransedyktig og bærekraftig  norsk næringsliv i årene som kommer. Og Østfold ligger på topp i Norge når det gjelder å få forskningskroner fra EU til utvikling av egen teknologi hvor kunstig intelligens er en viktig ingrediens, sier Knut H. Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems AS.

Kunstig intelligens

Selskapet har i dag rundt 75 mennesker på laget i Kunnskapsparken i Halden og driver proaktiv innovasjon, forskning og utvikling for at norsk nærings- og samfunnsliv ikke skal komme bakpå når verden for alvor tar i bruk kunstig intelligens. I mange år har de sett utfordringen med at ny teknologi kan slå ut hele verdikjeder, dersom vi ikke mestrer å følge med i den digitale revolusjonen.

eSmart Systems AS er en del av næringsklyngen i regionen som styres av selskapet Smart Innovation Norway. Gjennom prosjektet – Klyngene som omstillingsmotor – samarbeider Smart Innovation Norway med Toppindustrisenteret, som representerer mange av de største selskapene i Norge. Samarbeidet går ut på å bidra til digital omstilling av næringslivet i Norge på oppdrag fra norske myndigheter gjennom Innovasjon Norge.

Lager teknologien selv

– De første signalene om dagens digitaliseringsutfordringer fikk jeg som ansatt på Institutt for energiteknikk (IFE) på 1980-tallet, men hadde den gang verken prosessor- eller lagringskapasitet til å gjøre noe mer enn å forske på det, forteller krumtappen i det hele, Knut H. Johansen, og fortsetter: –  i eSmart Systems AS har vi nå klart å etablere en digital plattform som gjør det mulig for oss å håndtere svært store datamengder, i størrelsesorden petabyte og mer, i nær sanntid. Det gjør oss i stand til å lage banebrytende teknologi selv, slik at vi unngår å bli drevet av konkurrerende land i den digitale revolusjonen.

Det er avgjørende for Norge at vi har kunnskap som gjør oss i stand til å utvikle denne teknologien selv, fremfor å bare være brukere av slik teknologi hvor selve systemene er laget i andre land. Facebook er et godt eksempel – jo mer vi bruker det jo mer penger flyttes ut av Norge – de jobber knallhard for det motsatte. De ser etter kreative, samarbeidsvillige og innovasjonskompetente fagfolk.

– Du må ha domenekunnskap, fagekspertise innen markedet som skal håndteres, en må kunne bygge en big data-plattform og sist men ikke minst, vi må kunne maskinlæring. Det er den aller viktigste teknikken for å utvikle kunstig intelligens, som nå er i skuddet mer enn noensinne, forklarer Johansen.

Praktisk nytte for oss alle

Etter mange år med intens forskning, har forskerne nå ”kommet ut av bikuben” og fått omsatt kunnskapen til praktisk nytte. Ett eksempel er bruken av elektriske droner til å finne fram feil i det elektriske nettet når strømmen blir borte, eller som redskap for å finne fram til skadde stolper på grunn av hakkespetters aktiviteter og ugang.

eSmart Systems AS har nå signert en kontrakt med Statnett om å samle inn data ved hjelp av nettopp droner, og dataene skal behandles med kunstig intelligens. Slik ønsker Statnett å utvikle både en sikrere og mer kostnadseffektiv måte å overvåke sine stasjons- og ledningsanlegg på.

Redder liv

Vi er inne i tidenes teknologirevolusjon. Systemene eSmart System benytter for å utvikle kunstig intelligens er dramatisk forskjellig fra tradisjonell IT. De jobber med at droner kan kjenne igjen feil uten menneskelig innblanding.

Orkanen Irma som i høsten 2017 var den kraftigste verden har sett, ble eSmart Systems koblet på. De ble oppringt av Jacksonville Electric Authority, en av de største energiselskapene i Florida og ble forespurt om de kunne bistå ved hjelp av deres dronesystem, Thundercloud.

– Resultatet av det var at man koblet inn raskere, og hadde en betydelig høyere personsikkerhet enn hva man kunne hatt uten den teknologien, forteller en ydmyk administrerende direktør ved et selskap fra Halden, i Østfold – eSmart Systems AS. 

 

Ledestjerner: Det er liten tvil om at eSmart Systems AS i Halden er en ledestjerne – både i Norge og utlandet. Selv Statsminister Erna Solberg trekker de frem i ulike sammenhenger. Her snakker hun for NCE-klyngen i Halden (NCE Smart Enery Markets). Foto: Erik Sandersen.

Skrives ut til eget hjem

En annen type eksempel er en virtuell kortidsavdeling, hvor du etter et besøk på sykehus ikke blir skrevet ut til en kommunal institusjon, men skrevet ut – hjem. Så kommer hjemmesykepleien med en koffert, med et nettbrett, en gateway og en alarm.

– Halden kommune har kjørt en test på dette til 15 brukere i ca. ett års tid med veldig bra resultater. Legevakta sitter med en oversikt over hvilke som er med på denne ordningen og styrer kontakten mellom hjemmesykepleien og pasienten. Duer hjemme og får bedre oppfølging enn du ellers ville ha fått  Vi kan kalle det et kinderegg; det er bedre for pasienten, bedre for de pårørende og kommunen sparer ca. 1 million i året per bruker, avrunder Johansen.

NCE Smart Energy Markets i Halden: Klyngen består av nesten 30 forskningsmiljøer og bedrifter i Halden-regionen som leverer kompetanse og utstyr globalt til kommersiell energihandel. Klyngen har som ambisjon å være den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen i Norge innen energi og IT. NCE Smart Energy Markets bidra til dette gjennom møteplasser og samarbeidsprosjekter. De utvikler et kompetansesenter i verdensklasse og er en akselerator for nyetableringer og vekst.

Les mer om eSmart Systems AS – gjengen i Halden som bygger fremtiden for deg og meg

STARTE BEDRIFT I ØSTFOLD

LES MER OM ØSTFOLD

MØT ØSTFOLD-AMBASSADØRENE