Mulighetsrikets designmanual

Denne designmanualen retter seg til grafiske designere, reklamebyråer, trykkerier, partnere og alle andre som utformer materiell for Mulighetsriket. Innholdet presenterer en oversikt over designelementene som utgjør den visuelle profilen, og gir enkle retningslinjer for hvordan hvert element kan, skal og ikke skal brukes. Retningslinjene som er gitt skal alltid følges nøye – de sørger for et enhetlig uttrykk av profilen og at Mulighetsriket alltid har en tydelig avsenderidentitet.

Mediebiblioteket

Biblioteket inneholder bilder og video som kan brukes til utforming av markedsføringsmateriell, innlegg på sosiale medier, m.m. Du som privatperson har full rett til å bruke materialet som ligger her, det eneste vi krever er kreditering. Har du fine bilder du gjerne vil dele? Send de på e-post eller via Wetransfer til oss: post@mulighetsriket.no.

Omdømmeundersøkelse, våren 2017

Mulighetsriket ble en realitet tredje kvartal 2017 og en omdømmeundersøkelse ble gjennomført i forkant. For hva tenker egentlig østfoldingen om seg selv? Og hva tenker de utenfor fylket om oss? I grove trekk er vi egentlig bare underkommunisert – så vi skal sørge for å gjøre Østfold synlig!

Samtykkeerklæring

Erklæring om samtykke til bruk og lagring av foto, video og lyd. Du kan når som helst kontakte Mulighetsriket og be om at foto, video og lydopptak av deg samt dine personopplysninger slettes. Denne erklæringen om samtykke gir imidlertid Mulighetsriket råderett over materialet fram til du aktivt ber om sletting fra mediadatabasen. Publikasjoner som allerede har gått til trykk kan ikke trekkes tilbake. Samtykkeerklæring signeres og sendes: anneli@mulighetsriket.