Mulighetsrikets designmanual

Denne designmanualen retter seg til grafiske designere, reklamebyråer, trykkerier, partnere og alle andre som utformer materiell for Mulighetsriket.

Innholdet presenterer en oversikt over designelementene som utgjør den visuelle profilen, og gir enkle retningslinjer for hvordan hvert element kan, skal og ikke skal brukes.

Retningslinjene som er gitt skal alltid følges nøye – de sørger for et enhetlig uttrykk av profilen og at Mulighetsriket alltid har en tydelig avsenderidentitet.

Last ned designmanualen.

Mediebibliotek

Biblioteket inneholder bilder og video som kan brukes til utforming av markedsføringsmateriell, innlegg på sosiale medier, m.m.

Gå til mediebiblioteket.