Næringsriket Østfold bytter navn og lanserer egne nettsider

Høsten 2016 inngikk 21 partnere fra det private og offentlige Østfold, partnerskapet Næringsriket Østfold for å samarbeide om en felles næringsutvikling. Nå har de valgt å endre navn til «Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold», fordi Mulighetsriket ble etablert som et merkevarenavn for markedsføringsprosjektet for Østfold.

 

 

 

Det har vært en del forvirring rundt forskjellen mellom Mulighetsriket og Næringsriket. Vi har derfor valgt å endre navn til det vi faktisk er; nemlig et partnerskap for næringsutvikling i Østfold, sier prosjektleder for partnerskapet, Trine Moe.

Styrker porteføljen

Nå har partnerskapet lansert egne nettsider (partnerskapet.no) for å fjerne forvirringen omkring alle rikene. Kommunikasjonskanalen til partnerskapet vil fortsatt være Mulighetsriket. De har også satt i gang et nytt prosjekt «Økt verdiskaping av grønnsaker, frukt og bær» og huser nå totalt åtte prosjekter. Flere av disse er i full gang, og partnerskapet jobber kontinuerlig for å styrke næringslivet og arbeidsplasser i Østfold.

Det jobbes godt og målrettet med alle prosjektene til partnerskapet og jeg er imponert over hvor offensive alle er og stå-på-viljen til partnerne som tar på seg prosjektansvar, avslutter Trine Moe.

Prosjektleder, Trine Moe.

Faktaboks:

Mulighetsriket jobber for å markedsføre Østfold. Og er et prosjekt på oppdrag fra 21 partnere i Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.

Les mer om Mulighetsriket: https://mulighetsriket.no/om-mulighetsriket/

Les mer om Partnerskapet: https://partnerskapet.no/