Askim frukt- og bærpresseri: Hvor ansatte er det viktigste «råstoffet» – Midt i det «grønne skiftet»

De ansatte er uten tvil det viktigste råstoffet her hos oss! Det sier daglig leder for bedriften, som har levd av kortreiste råstoffer fra hager og åkre i hele 80 år. Veksten i firmaet har vært påtakelig og forventes å ligge mellom 7 og 10 prosent i årene som kommer – midt i det grønne skiftet!

Synliggjøring var et viktig stikkord og en ledetråd for Astrid Lier Rømuld når hun overtok som daglig leder for 10 år siden. Etter mange års drift basert på private hageeieres frukt og bær, var det tid for utvikling av merkevaren. Den nye lederen, med mange års erfaring i nettopp dette fra Orkla, fikk full aksept i styret for fokus på hele linjen fra produktutvikling til design. Det ble lagt en strategi som skulle sikre nok råstoff i takt med en forventet økning i produksjonen. Tiden for å basere seg på tilfeldige leveranser fra private hageeiere var over, da det ble satt et mål om å ha til rådighet ca. 1000 tonn epler i året.

– Vi måtte skaffe oss en jevn base med epler basert på lokalt råstoff, ikke gjennom import av utenlandsk eplekonsentrat, slik det gjøres til mange juice(eple)drikker i dag. Kort transportavstand, ja lokal touch, skulle fortsatt være fokus for det tradisjonsrike frukt – og bærpresseriet på Askim, forteller Lier Rømuld.

Foto: Erik Sandersen.

Grønn framtid

Bedriften har hatt og har avgjort også trendene med seg, så å si. «Alle» snakker om det grønne skiftet – et næringsliv som skal over på mer klimavennlig drift. Askimbedriften har sin grunnfilosofi i å hente råstoffene fra naturen. Transportavstanden er og skal være kort og dermed er hele grunnlaget for produktene klimavennlig. Et konkurransefortrinn, som selvsagt er gull verdt – i disse tider.

– Ja, vi er i takt med utviklingen, ingen tvil om det. Men som lokal produsent vil vi aldri kunne konkurrere med produkter som baserer seg på annet råstoff, verken på pris eller kvalitet. Prismessig vil vi derfor alltid ligge en del høyere fordi vi henvender oss til et marked med krav til kvalitet på produktet. Og bak produktet, om du vil. Altså det å være klimavennlig fra innhenting av råstoff til ferdig salgbart produkt. Vårt primærmarked er Norge og så har vi noe eksport til krevende markeder som Kina, Tyskland og Japan, forteller daglig leder.

Produktene fra Askim finnes i dag i dagligvarehandelen, men altså  ikke som konkurrenter til alle typer juice og saft. Produktene er tiltenkt å være krydder ved markering av spesielle anledninger og til helgekosen for den vanlige forbruker. Og en fjær i hatten, er at et utvalg produkter også finnes i varesortimentet hos Ikea!

Råstoffene til Askimbedriften er ganske så velkjente og håndfaste for menigmann, som ønsker å ha et godt kosthold. Derfor var det ikke så mye den innsatsfaktoren som Astrid Lier Rømuld måtte fokusere på når hun begynte. De ansatte derimot, flere med mange års ansettelse bak seg, var ikke vant til endringer og nytenkning. Her fikk hun er utfordring:

 – Ja, jeg var nok ikke så veldig populær. Vi innførte blant annet nytt datasystem og mange syntes det var helt forfærdelig og da vi endret arbeidsprosessen, ble mange redde for å miste jobbene sine. Men jeg ga dem tid og etter hvert ble vi enig om at redselen for endringer var ubegrunnet. Vi innså alle at vi ville være meget sårbare framover, dersom vi ikke begynte å dele på erfaring og kunnskap om hverandres jobber. Sammen har vi klart å skape en kultur, hvor hver enkelt involverer seg og deltar aktivt i utvikling av firmaet gjennom å komme opp med nye produktidéer og forbedringer på en rekke felter. Gjennom å sette medarbeiderskap høyt på lista, har vi klart å åpne opp, slik at den som har noe å lufte, kan gjøre det direkte med meg eller den ansvarlige for produktutviklingen. Resultatet er blitt en utviklingsstrategi for bedriften fram til 2017, forteller Lier Rømuld.

Foto: Erik Sandersen.

10 års samarbeid

Hun kom altså til bedriften med mål å øke synligheten. Åpne opp, slik at det gamle sesongåpent stemplet skulle få lov til å dø hen. Har hun fått til det etter 10 år i sjefstolen?

– Ja, vi har klart det sammen. Basert på det faktum at det hvert år er mer enn 000 kunder innom fabrikkutsalget i Askim, ble det våren 2011 åpnet en helt ny spesialinnredet butikk med komplett utvalg av alle produktene våre. Samtidig lanserte vi en museumsavdeling hvor gamle og nye kunder kan oppleve historien vår og lære om produksjon og produkter fra 1936 og fram til i dag. Det har kort og godt blitt en suksess! Vi er som bedrift ”kommet ut av skapet” som Askim frukt- og bærpresseri. De ansatte her, som er meget aktive i å utvikle dette ”utstillingsvinduet” har fått så mye skryt, at noen etter hvert nesten mente det kunne bli for mye. Men faktum er at vi gjennom dette tiltaket er blitt svært synlige, noe vi fikk bevis for under 80-års markeringen med ”åpent hus”. En enorm interesse fra folk har gitt de ansatte her en unik stolthet, som vi vil jobbe hardt for å ta vare på inn i årene som kommer.

Hvordan har det vært å gjennomføre denne markante endringen i firmaet, som kvinnelig leder?

– Noen kommentarer har det nok vært gjennom årene, men det blir stadig mindre vanskelig å være kvinne. Egentlig opplever jeg det i dag som likeverdig og tenker derfor ikke på det i hverdagen. Og akkurat det, er en erfaring jeg ønsker å bidra med som mentor for andre jenter og kvinner på vei inn i næringslivets lederposisjoner.

Når dere nå har kommet et skritt videre i å være synlige, hva blir så veien videre?

– Vi legger opp til en årlig vekst i underkant av 10 prosent og utvikling krever investeringer. Lønnsomhet er derfor prio nummer én. Videre hele tiden det å tenke nytt, blikket må ligge på morgen- dagen! Utvikling basert på egen kunnskap eller gjennom samarbeide med kunder eller eksterne forskningsmiljøer. Men, vi må ikke gape over for mye samtidig, fordi da kan vi miste kvaliteten av syne. Og når tidene er noe tøffere for husholdningene, er det bare å håpe at de fortsatt kjøper våre produkter når de skal markere noe eller kose seg i helgene, slutter Astrid Lier Rømuld.

Lærdom

PLUSS:

  • Synliggjøring er avgjørende for utviklingen
  • Ansatte er det viktigste «råstoffet»
  • Midt i det «grønne skiftet»

MINUS:

  • Tøff omstilling for ansatte fra produksjons- til markedsorientert drift