Dette er ambassadørprogrammet

  • Ambassadørprogrammet starter januar og varer ut 2019.
  • Østfold-ambassadørene er et team på 12 utvalgte som skal få bred innsikt og kunnskap om næringsliv, samfunnsliv, historie og geografi i Østfold.
  • De utvalgte fungerer som «Østfold-influencere» og skal være med på å påvirke og være ansiktet utad for regionen.
  • De 12 skal i løpet av året besøke steder og bedrifter i Østfold, hvor de får muligheten til å bli kjent med mange flinke og spennende mennesker. For eksempel beslutningstakere fra næringslivet, det offentlige og politikere.
  • Ambassadørene får muligheten til å bygge et spennende og bredt nettverk.
  • Ambassadørprogrammet vil ha fem innholdsrike samlinger på 1-2 dager som inkluderer overnatting. Fire samlinger fordelt på de seks byene i Østfold og én i Oslo/Brussel.
  • Deltakelse i programmet er ulønnet, mens alle utgifter er dekket.
  • Ambassadørprogrammet er utviklet etter initiativ, og med støtte fra SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Halden.

Hva vil vi med ambassadørprogrammet?

Mulighetsriket jobber for å fremme Østfold gjennom å styrke kunnskapen om fylket vårt, mulighetene og om næringslivet her, blant folk i og utenfor Østfold. Et av tiltakene er ambassadørprogrammet hvor 12 unge og engasjerte østfoldinger i løpet av ett år skal få muligheten til å utvikle seg og sin stemme. De velger selv kanalvalg og hva de har ønske om å løfte frem og fortelle om.

På den måten kan de bidra til å få frem de gode historiene og sette Østfold, stedene, byene og næringslivet tydeligere på kartet. De skal vise mangfoldet i Østfold, de skal skape entusiasme og tro på at det nytter.

Gjennom ambassadørprogrammet vil ambassadørene få kunnskap og et nettverk de kan ta med seg inn i fremtiden. Retorikk, kommunikasjon, ledelse, næringslivet i Østfold, økonomi, politikk – alt dette er noe av det som vil bli temaer i ambassadørprogrammet. Lagbygging, kompetanseutveksling, samt spennende aktiviteter i Østfold – er noen av tingene de utvalgte ambassadørene oppleve.

For mer informasjon, ta kontakt med:

 

Anneli Lund

Anneli
Lund

Prosjektkoordinator,
Mulighetsriket

anneli@mulighetsriket.no

(+47) 917 08 940

Disse gjør ambassadørprogrammet mulig: