Andreas Skauen Pedersen

Andreas Skauen Pedersen (29)

Østfold-ambassadør fra Skjeberg, Sarpsborg

Formidler ved Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger

Hva vil jeg bruke min stemme til

Jeg vil bruke min stemme som Østfold-ambassadør til å løfte frem spennende historier fra Østfold. Fylket vårt er fullt av minner fra menneskene som har bodd her før oss. I Østfold finnes alt fra helleristninger og gravhauger, til herregårder, festninger og gamle byer. Norges industrieventyr startet i Østfold, og vi har alltid hatt sterke industrier. Historien om disse er også historien om hvordan byene våre og landskapet vårt sånn vi kjenner det i dag har blitt til. Østfold er fortsatt et industrifylke, men dette er i ferd med å endre seg. Mange bedrifter har spennende historier å fortelle, og gjennom jobben min i Østfoldmuseene har jeg kontakt med flere som kjenner bedriftene som nå er nedlagt. Jeg håper at vi sammen kan si noe om hvordan fortidas arbeidsplasser som nå er borte kan bli til nye arbeidsplasser i framtida.

Jeg vil prøve å trekke noen linjer fra det eventyret som startet den gangen, til det som kanskje starter i morgen.

Jeg gleder meg til å lære mer om hjemfylket mitt, og håper jeg kan dele noe av det vi opplever med leserne.

Visste du dette om meg?

  • Født og oppvokst i Skjeberg
  • Har utdanning fra Universitetet i Oslo
  • Jobber som formidler ved Halden historiske Samlinger
  • Synger i Sarpsborg kammerkor
  • Elsker å reise men det beste er så klart å komme hjem til Østfold

Mine innlegg

Disse gjør ambassadørprogrammet mulig:

Østfold-ambassadører

Andreas Skauen Pedersen

Andreas Skauen
Pedersen

Anniken Bøckmann

Anniken
Bøckmann

Emilie Berg Slangsvold

Emilie Berg
Slangsvold

Emma Wold

Emma
Wold

Espen Lippert

Espen
Lippert

Irene Østbø

Irene
Østbø

Julie Kristine Jensen

Julie Kristine
Jensen

Kent Thomas Silkoset

Kent Thomas
Silkoset

Lise-Gro Ramdahl

Lise-Gro
Ramdahl

Maria Sand

Maria
Sand

Marta Anna Løvberg

Marta Anna
Løvberg

Yvonne Ringnes Nilsen

Yvonne Ringnes
Nilsen