Østfold-ambassadør 2019

12 unge og engasjerte østfoldinger representerer Østfold i 2019.

Mulighetsriket jobber for å fremme Østfold gjennom å styrke kunnskapen om fylket vårt, mulighetene og om næringslivet her, blant folk i og utenfor Østfold. Et av tiltakene er ambassadørprogrammet hvor 12 unge og engasjerte østfoldinger i løpet av ett år skal få muligheten til å utvikle seg og sin stemme. De velger selv kanalvalg og hva de har ønske om å løfte frem og fortelle om.

På den måten kan de bidra til å få frem de gode historiene og sette Østfold, stedene, byene og næringslivet tydeligere på kartet. De skal vise mangfoldet i Østfold, de skal skape entusiasme og tro på at det nytter.

Ambassadørens fordeler

Gjennom ambassadørprogrammet vil ambassadørene få kunnskap og et nettverk de kan ta med seg inn i fremtiden. Retorikk, kommunikasjon, ledelse, næringslivet i Østfold, økonomi, politikk – alt dette er noe av det som vil bli temaer i ambassadørprogrammet. Lagbygging, kompetanseutveksling, samt spennende aktiviteter i Østfold – er noen av tingene de utvalgte ambassadørene oppleve.

Dette er ambassadørprogrammet

  • Ambassadørprogrammet starter januar og varer ut 2019.
  • Østfold-ambassadørene er et team på 12 utvalgte som skal få bred innsikt og kunnskap om næringsliv, samfunnsliv, historie og geografi i Østfold.
  • De utvalgte fungerer som «Østfold-influencere» og skal være med på å påvirke og være ansiktet utad for regionen.
  • De 12 skal i løpet av året besøke steder og bedrifter i Østfold, hvor de får muligheten til å bli kjent med mange flinke og spennende mennesker. For eksempel beslutningstakere fra næringslivet, det offentlige og politikere.
  • Ambassadørene får muligheten til å bygge et spennende og bredt nettverk.
  • Ambassadørprogrammet vil ha seks innholdsrike samlinger på 1-2 dager som inkluderer overnatting. Fem samlinger fordelt på de seks byene i Østfold og én i Oslo/Brussel.
  • Deltakelse i programmet er ulønnet, mens alle utgifter er dekket.
  • Ambassadørprogrammet er utviklet etter initiativ, og med støtte fra SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Halden.

Østfold-ambassadører 2019

Andreas-Skauen-Pedersen-200x200
Andreas Skauen
Pedersen
Anniken-Bøckmann-200x200
Anniken
Bøckmann
Emilie-Berg-Slangsvold-200x200
Emilie Berg
Slangsvold
Emma-Wold-200x200
Emma
Wold
Espen-Lippert-200x200
Espen
Lippert
Irene-Østbø-200x200
Irene
Østbø
Julie-Kristine-Jensen-200x200
Julie Kristine
Jensen
Kent-Thomas-Silkoset-200x200
Kent Thomas
Silkoset
Lise-Gro-Ramdahl-200x200
Lise-Gro
Ramdahl
Maria-Sand-200x200
Maria
Sand
Marta-Anna-Løvberg-200x200
Marta Anna
Løvberg
Yvonne-Ringnes-Nilsen-200x200
Yvonne Ringnes
Nilsen

Disse gjør ambassadør-programmet mulig:

Østfold-ambassadører 2018

Alexander-Hoff-kopi-300x300-200x200
Alexander
Hoff
Helene-Snilsberg-Andersen-kopi-300x300-200x200
Helene Snilsberg
Andersen
Kennet-Hald-kopi-300x300-200x200
Kennet
Hald
Knut-Idar-Pedersen-kopi-300x300-200x200
Knut Idar
Pedersen
Lill-Andrea-Just-Larsen-kopi-300x300-200x200
Lillan
Just-Larsen
Maren-Anna-Brandsrud-kopi-300x300-200x200
Maren Anna
Brandsrud
Marlene-Mathisen-kopi-300x300-200x200
Marlene
Mathisen
Marte-Teien-kopi-300x300-200x200
Marte
Teien
Marthine-Unnerud-kopi-300x300-200x200
Marthine
Underud
Stig-Olsen-kopi-300x300-200x200
Stig
Olsen
Timur-Yussupov-kopi-300x300-200x200
Timur
Yussupov
Tor-Jacob-Solberg-kopi-300x300-200x200
Tor Jacob
Solberg