Østfold-ambassadør 2019

12 unge og engasjerte østfoldinger representerer Østfold i 2019

Møt våre 12 Østfold-ambassadører for 2019 – Les mer ved å klikke på bildene.

Andreas Skauen Pedersen

Andreas Skauen
Pedersen

Anniken Bøckmann

Anniken
Bøckmann

Emilie Berg Slangsvold

Emilie Berg
Slangsvold

Emma Wold

Emma
Wold

Espen Lippert

Espen
Lippert

Irene Østbø

Irene
Østbø

Julie Kristine Jensen

Julie Kristine
Jensen

Kent Thomas Silkoset

Kent Thomas
Silkoset

Lise-Gro Ramdahl

Lise-Gro
Ramdahl

Maria Sand

Maria
Sand

Marta Anna Løvberg

Marta Anna
Løvberg

Yvonne Ringnes Nilsen

Yvonne Ringnes
Nilsen

Dette er ambassadørprogrammet

  • Ambassadørprogrammet starter januar og varer ut 2019.
  • Østfoldambassadørene er et team på 12 utvalgte som skal få bred innsikt og kunnskap om næringsliv, samfunnsliv, historie og geografi i Østfold.
  • De 12 skal i løpet av året besøke steder og bedrifter i Østfold, hvor de får muligheten til å bli kjent med mange flinke og spennende mennesker. For eksempel beslutningstakere fra næringslivet, det offentlige og politikere.
  • Ambassadørene får muligheten til å bygge et spennende og bredt nettverk.
  • Ambassadørprogrammet vil ha fem innholdsrike samlinger på 1-2 dager som inkluderer overnatting. Fire samlinger fordelt på de seks byene i Østfold og én i Oslo/Brussel.
  • Deltakelse i programmet er ulønnet, mens alle utgifter er dekket.
  • Ambassadørprogrammet er utviklet etter initiativ, og med støtte fra SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Halden.

Hva vil vi med ambassadørprogrammet?

Mulighetsriket jobber for å fremme Østfold gjennom å styrke kunnskapen om fylket vårt, mulighetene og om næringslivet her, blant folk i og utenfor Østfold. Et av tiltakene er ambassadørprogrammet hvor 12 unge og engasjerte østfoldinger i løpet av ett år skal få muligheten til å utvikle seg og sin stemme. De velger selv kanalvalg og hva de har ønske om å løfte frem og fortelle om.

På den måten kan de bidra til å få frem de gode historiene og sette Østfold, stedene, byene og næringslivet tydeligere på kartet. De skal vise mangfoldet i Østfold, de skal skape entusiasme og tro på at det nytter.

Gjennom ambassadørprogrammet vil ambassadørene få kunnskap og et nettverk de kan ta med seg inn i fremtiden. Retorikk, kommunikasjon, ledelse, næringslivet i Østfold, økonomi, politikk – alt dette er noe av det som vil bli temaer i ambassadørprogrammet. Lagbygging, kompetanseutveksling, samt spennende aktiviteter i Østfold – er noen av tingene de utvalgte ambassadørene oppleve.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Anneli Lund

Anneli
Lund

Prosjektkoordinator,
Mulighetsriket

anneli@mulighetsriket.no

(+47) 917 08 940

Disse gjør ambassadørprogrammet mulig:

Østfold-ambassadørene sine innlegg