Maren Anna Brandsrud

Maren Anna Brandsrud (25)

Østfold-ambassadør fra Eidsberg, bor i Rakkestad.
Doktorgradsstipendiat i fysikk på NMBU i Ås.

Kontakt Maren Anna på
marenanna@mulighetsriket.no

«Østfold + Maren Anna = #visefrem #stoltøstfolding #østfoldkultur #mangemuligheter #østfoldnæringsliv #østfoldlandbruket #tryggnorskmat #heiaøstfold»

Hva vil jeg bruke min stemme til

Jeg har lyst til å vise fram utdannings- og forskningsmiljøet i Østfold og mulighetene man har innenfor dette miljøet! Det er flere miljøer i Østfold som gjør spennende forskning. Å vise fram noen spennende sider fra landbruks-fylket Østfold er også noe jeg vil gjøre det kommende året!

Jeg leverer doktorgradsavhandlingen min i 2020. Hva skjer etter dette? Jeg har lyst til å jobbe i Østfold!

Jeg gleder meg til å være med på å heie frem Østfold!

Visste du dette om meg?

  • Fra Hærland i Eidsberg.
  • Blitt litt rakksting – bor nå i Rakkestad.
  • Doktorgradsstipendiat i fysikk på NMBU, forsker på solceller.
  • Har en mastergrad i Miljøfysikk og Fornybar Energi fra NMBU.
  • Stolt Østfolding!

Mine innlegg

Disse gjør ambassadørprogrammet mulig: