Hva vil det si å være Østfold-ambassadør?

12 unge og engasjerte østfoldinger representerer Østfold i 2018

Østfold-ambassadørene sine innlegg

Marte Teien

Marte
Teien

Stig Olsen

Stig
Olsen

Lill Andrea Just Larsen

Lillan
Just-Larsen

Alexander Hoff

Alexander
Hoff

Marlene Mathiesen

Marlene
Mathisen

Timur Yussupov

Timur
Yussupov

Tor Jacob Solberg

Tor Jacob
Solberg

Marthine Unnerud

Marthine
Unnerud

Kennet Hald

Kennet
Hald

Maren Anna Brandsrud

Maren Anna
Brandsrud

Knut Idar Pedersen

Knut Idar
Pedersen

Helene Snilsberg Andersen

Helene Snilsberg
Andersen

Dette er ambassadørprogrammet

  • Ambassadørprogrammet starter november 2017 og varer ut 2018.
  • Østfoldambassadørene er et team på 12 utvalgte som skal få bred innsikt og kunnskap om næringsliv, samfunnsliv, historie og geografi i Østfold.
  • De utvalgte fungerer som «Østfold-influencere» og er med på å påvirke og er ansiktet utad for regionen.
  • De 12 skal i løpet av året besøke steder og bedrifter i Østfold, hvor de får muligheten til å bli kjent med mange flinke og spennende mennesker. For eksempel beslutningstakere fra næringslivet, det offentlige og politikere.
  • Ambassadørene får muligheten til å bygge et spennende og bredt nettverk.
  • Ambassadørprogrammet vil ha fem innholdsrike samlinger på 1-2 dager som inkluderer overnatting. Fire samlinger fordelt på de seks byene i Østfold og én i Oslo/Brussel.
  • Deltakelse i programmet er ulønnet, mens alle utgifter er dekket.
  • Ambassadørprogrammet er utviklet etter initiativ, og med støtte fra SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Sparebankstiftelsen Halden.

Hva vil vi med ambassadørprogrammet?

Mulighetsriket jobber for å fremme Østfold gjennom å styrke kunnskapen om fylket vårt, mulighetene og om næringslivet her, blant folk i og utenfor Østfold. Et av tiltakene er ambassadørprogrammet hvor 12 unge og engasjerte østfoldinger i løpet av ett år skal få muligheten til å utvikle seg og sin stemme. De velger selv kanalvalg og hva de har ønske om å løfte frem og fortelle om.

På den måten kan de bidra til å få frem de gode historiene og sette Østfold, stedene, byene og næringslivet tydeligere på kartet. De skal vise mangfoldet i Østfold, de skal skape entusiasme og tro på at det nytter.

Gjennom ambassadørprogrammet vil ambassadørene få kunnskap og et nettverk de kan ta med seg inn i fremtiden. Retorikk, kommunikasjon, ledelse, næringslivet i Østfold, økonomi, politikk – alt dette er noe av det som vil bli temaer i ambassadørprogrammet. Lagbygging, kompetanseutveksling, samt spennende aktiviteter i Østfold – er noen av tingene de utvalgte ambassadørene oppleve.

For mer informasjon,
ta kontakt med

 

Anneli Lund

Anneli
Lund

Prosjektkoordinator,
Mulighetsriket

anneli@mulighetsriket.no

(+47) 917 08 940

Disse gjør ambassadørprogrammet mulig: