5 grunner til å velge Østfold

Driver du næring, eller er du i ferd med å etablere en bedrift? Er du opptatt av bærekraft, innovasjon, samarbeid og utvikling? Da bør du kikke nærmere på Østfold.

1) Grønt skifte

Østfold har en rekke sterke fagmiljøer, og Høgskolen i Østfold bidrar til et levende høgskolemiljø i flere av fylkets byer. Ny næring utvikles av gründere, og fokuset på bærekraft øker for hver dag. Synnøve Rubach er seniorforsker i Østfoldforskning. Hun jobber i skjæringspunktet mellom miljømessige og organisatoriske utfordringer knyttet til bærekraftig innovasjon.

– Det er positivitet og blomstring her, og mye som skjer innenfor fornybar energi og sirkulær økonomi. Aksen Halden-Fredrikstad-Moss er blitt et lokalt «Palo Alto» med mange energi- og tekbedrifter, sier hun.

Østfoldforskning har jobbet med miljø og bærekraft siden 1988, og har mye kompetanse.

– Vi må få lov til å skryte litt av oss selv. Det er veldig høy kompetanse her som er tilgjengelig for bedriftene. Vi kan bistå med kunnskap om bærekraftig tjenesteutvikling og produktutvikling, sier Rubach.

Borg Havn, som er et interkommunalt selskap eid av Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Hvaler kommune, ledes av havnedirektør Tore Lundestad. Også han merker et økt, grønt fokus i regionen.

– Det skjer nye ting med et grønt skifte. Stadig flere bedriftseiere ser at det er smart å gjøre grønne tilpasninger. Det bygger omdømme også, sier han.

Lunderstad er også styreleder i Fredrikstad Næringsforening, og han fremhever samarbeidet mellom de ulike næringsforeningene og kommunene i Østfold.

– Sirkulærøkonomi er viktig og aktuelt i regionen, og det grønne skiftet er en pådriver også her. Det viktigste er samarbeid så man får spinoff av virksomhetene. Det er til innbyrdes nytte. Det er et stort, utstrakt samarbeid i vår region – langt utover by- og kommunegrenser. Vi må dele på informasjonen. Her er det en kultur for å dele mer eller mindre alt, sier Lundestad.

2) Næringsklynger

Delingskulturen er i høyeste grad tilstede også i de mange næringsklyngene som finnes i regionen.

– Generelt så er det veldig mange bedriftsnettverk og klynger som er viktige for å få til innovasjon i Østfold. Ingen innoverer i ensomhet. Man trenger innspill og støtte – og forskning muligens, sier Rubach.

To av tre jobber i Østfold er å finne i det private næringslivet, og Blender Collective er et eksempel på et bedriftsnettverk der man får inspirasjon, drahjelp og støtte til å utvikle egen bedrift, eller egne bedriftsideer.

Blender Collective
Livlig aktivitet og deling av kunnskap og erfaring blandt medlemmene av Blender Collective

– Vi driver som et bedriftsnettverk med kreative og innovative næringer. Vi har flere medlemsbedrifter med lang erfaring, og flere nye bedrifter. De støtter hverandre, og har gjensidig utbytte av felleskapet. Det er delingskultur det handler om. Gir man, så får man, sier coworking manager Sabine Larrieu Hellestad.

Hun mener kunnskap og samarbeid gir vekst for alle, og at samtlige tar med seg noe utenfra og inn. Blender har også et individuelt tilpasset akseleratorprogram for bedrifter med nyskapende forretningsideer, og hjelper til med rådgiving i prosjekter.

– Vi legger til rette, og alle bidrar. Det er større muligheter for å lykkes om man samarbeider, og det skapes også nye arbeidsplasser. Vi har nå coworking både i Fredrikstad og i Halden, sier Larrieu Hellestad.

Hun er også leder for prosjektet Coworking Norge, og målet der er å skape et nasjonalt nettverk basert på Østfold-modellen.

– Østfold er prototypen på hva vi ønsker å få til. En pioner. Medlemsmassen vokser raskt, og vi er nå over 70 bedrifter, sier Larrieu Hellestad.

Blender er bygd opp slik at man også kan være eksternt medlem, og delta på arrangementer, nettverkssamlinger, og få låne møterom – selv om man ellers sitter et annet sted i fylket.

– På denne måten når vi hele Østfold. Vi samarbeider når vi kan, og konkurrerer når vi må, sier Larrieu Hellestad.

Synnøve Rubach i Østfoldforskning har stor tro på det å delta i slike nettverk.

– Det å ta del i nettverk, klynger, og få støtte og mulighetsrom er viktig. Ta i mot hjelp, oppfordrer Rubach.

3) Attraktivitet
Knut Vareide i Telemarksforskning utvikler kunnskap om hvordan kommuner og regioner i Norge kan arbeide med bærekraftig utvikling. Det handler blant annet om å vise sammenhengen mellom økonomisk, miljømessig, kulturell og sosial verdiskapning – og å utnytte dette samspillet for å skape lokal merverdi.

– Et attraktivt sted er et sted som greier å skape mer vekst enn forventet ut fra sine egne forutsetninger. Det er målet for de som driver med lokal og regional utvikling. Det finnes ikke noen ferdig, konkret oppskrift på hvordan en kan skape en attraktiv kommune. Vi tror at attraktivitet skapes ved å gjennomføre forandringer og forbedringer i lokalsamfunnet, sier Vareide til den offentlige virksomheten Distriktssenteret.

I Østfold betyr det forbedringer og forandringer knyttet til fysiske ting som sentrumsutvikling i byene, attraksjoner og bedre tjenester, men også forbedringer i omdømme eller kulturelle forhold som samarbeidsånd, optimisme og pågangsmot.

– Østfold er et fint sted å etablere seg. Jeg er gründer selv, og jobber med et eget selskap to dager i uken. Det er gøy å bygge opp noe selv, og det er gode muligheter for det i regionen vår, sier Synnøve Rubach i Østfoldforskning.

4) Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet
Målt i areal er Østfold et av de minste fylkene med 4182,25 kvadratkilometer – 80 kilometer bredt og 100 kilometer langt. Dette gjør at Østfold er et svært kompakt fylke med korte avstander – både innad i fylket, men også til Oslo og Sverige. Det er svært gode muligheter for å rekruttere kvalifisert personell i Østfold, og det er god tilgang på næringslokaler og næringsarealer med konkurransedyktige priser både i bysentra og på industriområder.

– Det er ekstremt mye kompetanse på toget inn til Oslo hver morgen. Det er gode muligheter for å få tak i svært flinke folk. Vi eksporterer nå mye av dette ut av regionen med «kompetansetoget», sier Synnøve Rubach.

Østfold har en moderne og robust infrastruktur. Fylket er et kommunikasjonsknutepunkt med firefelts motorvei, havner, ferger og jernbane.

Som siste stopp før Europa er import og eksport noe næringslivet i fylket er gode på.
– Ti år frem i tid vil sjøtransport være minst like aktuelt som nå. Mange av de andre havnene rundt Oslofjorden bygges ned, men behovet for sjøtransport blir ikke mindre. Varene må fraktes andre steder, som hos oss. Det generer behov for transport, og det gir store muligheter i regionen, sier Tore Lundestad i Borg Havn.

5) Kultur

Å drive næring handler om hardt arbeid, kløkt og teft, men trivsel er en faktor som ofte nevnes i samme åndedrag. Også når arbeidsdagen er slutt skal man ha det bra, og om man foretrekker kystperler, urbant sentrumsliv, skoglandskap eller aktiviteter og arrangementer får man alt i denne regionen.  Det er folk her veldig stolte av. Østfold er en samlet region i vekst der mange drar i samme retning. Økt turisme, en grønnere fremtid, Nasjonalparken på Hvaler, skog og mark, friluft, idrett og kultur gjør at Østfold kan tilby noe for hele mennesket. I tillegg har man et levende landbruk, og et kortreist matfat av de helt sjeldne.

– For å bli attraktiv, bør det helst skje forandringer på flere områder, og det må være en kontinuerlig endringsprosess over lengre tid. Forutsetningen for å lykkes er at en greier å mobilisere, sier Vareide.

Der er Østfold på god vei, og når Viken snart blir en realitet vil endringsvilje og helhetstankegang blir enda viktigere.

– Vi blir nå en del av et stort fylke. Da må vi dra sammen i den regionen vi er i. Det vil generere arbeidsplasser. Det er god «drive» mellom kommunene, og vi tenker mer helhetlig enn før. Vi er en utkant i et stort fylke, og vi må stå sammen, kommenterer Tore Lundestad.

For å få til fortsatt vekst er «samlet attraktivitet» nøkkelen.

– For å skape vekst, er det viktig å være attraktiv for både næringsliv og bosetting. Det er denne samlede attraktiviteten som virkelig skaper vekst, oppsummerer Knut Vareide.